Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Hỏi đáp: Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Title

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Họ và tên

Mai Lê

Địa chỉ

 

Điện thoại

 

Địa chỉ Email

maile0123@gmail.com

Tên câu hỏi

 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Chủ đề hỏi đáp

Bưu chính Viễn thông

Chủ đề hỏi đáp:ID

2

Nội dung câu hỏi

Đây là bản Kinh Địa Tạng được dịch bởi một bậc Chân tu, giới hạnh cực tinh nghiêm: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Có thể khẳng định rằng đây là bản chuẩn chỉnh nhất tại Việt Nam. Phật tử trong nước từ trước đến nay tụng bản kinh này được cảm ứng rất nhiều, xin được giới thiệu cùng bạn đọc. Có chút công đức nào, xin nguyện hồi hướng cho Pháp giới chúng sinh cùng vãng sinh Tây Phương Tịnh Độ!

Bộ Kinh Địa Tạng này trọn bộ 3 cuốn, Tuệ Tâm chia làm 10 trang để thuận tiện cho người tụng đọc. Trước khi tụng đọc, bạn nhất định phải đọc qua bài này một lần rồi hẵng tụng: Cách Tụng Kinh Tại Nhà. Người tụng gắng bố trí thời gian để tụng trọn bộ là tốt nhất. Nếu tụng nửa chừng mà có việc bận thì gắng tụng hết trang. Lúc nào có thời gian lại tụng tiếp. Chỉ cần trước khi tụng tiếp nhớ đọc bài kệ Khai Kinh là được. Khi bạn tụng đủ 10 trang là hết một Bộ, cũng gọi là tụng một biến kinh Địa Tạng.

Bạn đang xem: Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Bản chuẩn nhất!

Bài tựa Địa Tạng Bồ Tát

Chí Tâm Quy Mạng Lễ:

U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát.

Lạy đức từ bi đại Giáo chủ!

“Ðịa” là dày chắc, “Tạng” chứa đủ.

Cõi nước phương Nam nổi mây thơm.

Rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ.

Mây xinh, mưa báu số không lường.

Lành tốt, trang nghiêm cảnh dị thường.

Người, trời bạch Phật: Nhơn gì thế?

Phật rằng: Ðịa Tạng đến Thiên đường!

Chư Phật ba đời đồng khen chuộng.

Mười phương Bồ tát chung tin tưởng.

Nay con sẵn có thiện nhơn duyên.

Ngợi khen Ðịa Tạng đức vô lượng:

Lòng từ do chứa hạnh lành.

Trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàn.

Trong tay đã sẵn gậy vàng.

Dộng tan cửa ngục cứu toàn chúng sinh.

Tay cầm châu sáng tròn vành.

Hào quang soi khắp ba ngàn Ðại Thiên.

Diêm Vương trước điện chẳng hiền.

Ðài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn.

Ðịa Tạng Bồ tát thượng nhơn.

Chứng minh công đức của dân Diêm Phù!

Ðại Bi, Ðại Nguyện, Ðại Thánh, Ðại Từ, Bổn Tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát. ( 3 lần)

Nguồn: https://phattuvietnam.org
Danh mục: Lời Phật Dạy


Trả lời

 
Approval Status Pending
 

Attachments

Created at 9/3/2021 11:10 AM by  
Last modified at 9/3/2021 11:10 AM by