Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Phật giáo là gì?

Họ và tên

Minh Hậu

Địa chỉ

 

Điện thoại

 

Địa chỉ Email

kinhdoanh159@gmail.com

Tên câu hỏi

Phật giáo là gì?

Chủ đề hỏi đáp

Bưu chính Viễn thông

Chủ đề hỏi đáp:ID

2

Nội dung câu hỏi

Phật giáo là gì? Là giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói ra và các đệ tử của Ngài sau mấy lần kiết tập kinh điển đã ghi lại gần như toàn bộ những điều Ngài nói để truyền bá lại cho đến ngày nay. Đức Thích Ca là người đã đạt được Tự giác, Giác tha và Giác hạnh viên mãn.

Có nhiều cách định nghĩa Phật giáo nhưng định nghĩa cách nào chúng ta cũng nên nhớ câu: “Tất cả vì Phật pháp, tất cả vì chúng sinh!”. Những lời dạy của đức Phật cách đây đã trên 2500 năm, nhưng đến ngày nay và hiện tại bây giờ, bước qua thế kỷ 21 vẫn còn hiệu lực thực dụng. Và những điều nầy đã được các nhà hiền triết và các nhà tri thức đếu phải công nhận đó là chân lý. Nói một cách khác Phật giáo là một chân lý trường tồn không có gì có thể đổi thay được.

Đạo Phật là nền giáo dục của Phật Ðà

Đạo Phật là nền giáo dục chí thiện viên mãn đối với chúng sanh. Nội dung của nền giáo dục này bao gồm sự kiện và trí tuệ vô tận vô biên, so với nội dung quá trình Ðại Học hiện đại còn nhiều hơn. Về mặt thời gian nó nói đến quá khứ, hiện tại và tương lai. Về mặt không gian, nó nói đến cuộc sống trước mắt của chúng ta, suy diễn đến cái thế giới vô tận. Cho nên, nó là giáo học, là giáo dục chẳng phải là tôn giáo. Nó là nền giáo dục giác ngộ vũ trụ nhân sinh. Học Phật là sự thụ hưởng tối cao của đời người. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng:

“Chỉ có ta làm điều tội lỗi, chỉ có ta làm cho ta ô nhiễm.
Chỉ có ta làm ta tránh được điều tội lỗi, chì có ta gội rửa cho ta.
Trong sạch hay ô nhiễm là tự nơi ta.
Không ai có thể làm cho người khác trở nên trong sạch”.


Trả lời

 
Approval Status Pending
 

Attachments

Created at 9/3/2021 11:12 AM by  
Last modified at 9/3/2021 11:12 AM by