Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

04/CT-UBND

Ngày ban hành

3/18/2022

Trích yếu

Về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh

Cơ quan ban hành:ID

1

Lĩnh vực

Thông tin - Truyền thông

Lĩnh vực:ID

7

Thể loại

Chỉ thị

Thể loại:ID

8

Attachments

2-2022-CT-4.pdf    
Created at 3/31/2022 10:23 AM by tuan bui minh
Last modified at 3/31/2022 10:39 AM by tuan bui minh