Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

359/QĐ-BTTTT

Ngày ban hành

2/25/2022

Trích yếu

Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triền nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" của Bộ TT&TT

Cơ quan ban hành

Bộ Thông tin và Truyền thông

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

Thông tin - Truyền thông

Lĩnh vực:ID

7

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

Attachments

KH359-TRIEN KHAI QĐ146.PDF    
Created at 4/8/2022 9:51 AM by DONGNAI\chaulm.ubndnt
Last modified at 4/8/2022 9:51 AM by DONGNAI\chaulm.ubndnt