Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

946/BTTTT-CATTT

Ngày ban hành

3/16/2022

Trích yếu

V/v hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia

Cơ quan ban hành

Bộ Thông tin và Truyền thông

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

Thông tin - Truyền thông

Lĩnh vực:ID

7

Thể loại

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại:ID

3

Attachments

Created at 4/21/2022 2:32 PM by DONGNAI\chaulm.ubndnt
Last modified at 4/21/2022 2:32 PM by DONGNAI\chaulm.ubndnt