Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

392/QĐ-BTTTT

Ngày ban hành

3/2/2022

Trích yếu

Phê duyệt Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số

Cơ quan ban hành

Bộ Thông tin và Truyền thông

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

Thông tin - Truyền thông

Lĩnh vực:ID

7

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

Attachments

QĐ 392 về địa chỉ số.PDF    
Created at 4/21/2022 3:08 PM by DONGNAI\chaulm.ubndnt
Last modified at 4/21/2022 3:08 PM by DONGNAI\chaulm.ubndnt