Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

411/QĐ-TTg

Ngày ban hành

3/31/2022

Trích yếu

Phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Cơ quan ban hành

Chỉnh phủ

Cơ quan ban hành:ID

3

Lĩnh vực

Thông tin - Truyền thông

Lĩnh vực:ID

7

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

Attachments

411-qd-ttg.signed.pdf    
Created at 4/21/2022 3:10 PM by DONGNAI\chaulm.ubndnt
Last modified at 4/21/2022 3:10 PM by DONGNAI\chaulm.ubndnt