Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

1051/QĐ-BTTTT

Ngày ban hành

6/8/2022

Trích yếu

Ban hành yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs) phiên bản 1.0)

Cơ quan ban hành

Bộ Thông tin và Truyền thông

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

Thông tin - Truyền thông

Lĩnh vực:ID

7

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

Attachments

1051-BO TTTT.PDF    
Created at 6/15/2022 10:01 AM by tuan bui minh
Last modified at 6/15/2022 10:02 AM by tuan bui minh