Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

149/2020/TT-BCA

Ngày ban hành

12/31/2020

Trích yếu

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Cơ quan ban hành

Bộ Công an

Cơ quan ban hành:ID

7

Lĩnh vực

VH-XH

Lĩnh vực:ID

4

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

5

Attachments

149-2020-TT-BCA.pdf    
Created at 6/1/2021 9:06 AM by DONGNAI\chaulm.ubndnt
Last modified at 6/1/2021 9:11 AM by DONGNAI\chaulm.ubndnt