Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

68/NQ-CP

Ngày ban hành

1/7/2021

Trích yếu

Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Cơ quan ban hành

Chỉnh phủ

Cơ quan ban hành:ID

3

Lĩnh vực

VH-XH

Lĩnh vực:ID

4

Thể loại

Nghị quyết

Thể loại:ID

4

Attachments

68.signed.pdf    
Created at 7/22/2021 9:24 AM by DONGNAI\chaulm.ubndnt
Last modified at 7/22/2021 9:28 AM by DONGNAI\chaulm.ubndnt