Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

02/2017/TT-VPCP

Ngày ban hành

10/31/2021

Trích yếu

Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Cơ quan ban hành

Chỉnh phủ

Cơ quan ban hành:ID

3

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

5

Attachments

document.pdf    
Created at 9/22/2021 7:50 AM by DONGNAI\chaulm.ubndnt
Last modified at 9/22/2021 7:50 AM by DONGNAI\chaulm.ubndnt