Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

12/2021/TT-BTTTT

Ngày ban hành

10/29/2021

Trích yếu

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV)”

Cơ quan ban hành

Bộ Thông tin và Truyền thông

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

Thông tin - Truyền thông

Lĩnh vực:ID

7

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

5

Attachments

TT12-2021-TT-BTTTT.PDF    
Created at 11/26/2021 3:29 PM by tuan bui minh
Last modified at 11/26/2021 3:30 PM by tuan bui minh