Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

13/2021/TT-BTTTT

Ngày ban hành

10/29/2021

Trích yếu

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin”

Cơ quan ban hành

Bộ Thông tin và Truyền thông

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

Thông tin - Truyền thông

Lĩnh vực:ID

7

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

5

Attachments

TT13-2021-TT-BTTTT.PDF    
Created at 11/26/2021 3:32 PM by tuan bui minh
Last modified at 11/26/2021 3:32 PM by tuan bui minh