Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

14/2022/NĐ-CP

Ngày ban hành

1/27/2022

Trích yếu

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Cơ quan ban hành

 

Cơ quan ban hành:ID

 

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Attachments

ND14_2022.Signed.pdf    
Created at 2/17/2022 10:11 PM by tuan bui minh
Last modified at 2/17/2022 10:11 PM by tuan bui minh