Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

37/2021/QĐ-TTg

Ngày ban hành

12/18/2021

Trích yếu

Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, nhà nước

Cơ quan ban hành

Chỉnh phủ

Cơ quan ban hành:ID

3

Lĩnh vực

Thông tin - Truyền thông

Lĩnh vực:ID

7

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

Attachments

37.signed.pdf    
Created at 2/17/2022 10:41 PM by tuan bui minh
Last modified at 2/17/2022 10:41 PM by tuan bui minh