Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

41/2019/QH14

Ngày ban hành

6/14/2019

Trích yếu

Luật thi hành án hình sự

Cơ quan ban hành

Chỉnh phủ

Cơ quan ban hành:ID

3

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Luật

Thể loại:ID

9

Attachments

VanBanGoc_41.signed.pdf    
Created at 3/16/2022 11:41 AM by tuan bui minh
Last modified at 3/16/2022 11:43 AM by tuan bui minh