Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

49/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành

4/17/2020

Trích yếu

Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

Cơ quan ban hành

Chỉnh phủ

Cơ quan ban hành:ID

3

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Nghị định

Thể loại:ID

6

Attachments

49.signed.pdf    
Created at 3/16/2022 11:55 AM by tuan bui minh
Last modified at 3/16/2022 11:55 AM by tuan bui minh