Skip Ribbon Commands Skip to main content
 

 Chủ trương chính sách của Đảng, PLNN

 
Kế hoạch số 35-KH/HU ngày 08/8/2016 triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/T... (29/12/2016)
. Xem tiếp...
Kết luận số 02-KL/HU ngày 03/12/2015 của ban chấp hành đảng bộ huyện (khóa ... (07/01/2016)
Về một số chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2016 Xem tiếp...
Kế hoạch số 13-TT/HU ngày 30/12/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy (05/01/2016)
Về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng,kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Bính Thân 2016 Xem tiếp...
Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 22/12/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy (05/01/2016)
Về việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Xem tiếp...
Thông tri số 09-TT/HU ngày 10/12/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy (05/01/2016)
Về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Xem tiếp...
Thông tri số 07-TT/HU ngày 10/11/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy (23/12/2015)
Về lãnh đạo Đại hội Hội Chữ Thập đỏ các cấp, tiến tới Đại hội Hội Chữ Thập đỏ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Xem tiếp...
Thông tri số 05-TT/HU ngày 21/9/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy (23/12/2015)
Về tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2016) Xem tiếp...
Thông tri số 04-TT/HU ngày 14/9/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy (23/12/2015)
Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 32-TT/TU ngày 09/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” Xem tiếp...
Thông tri số 03-TT/HU ngày 08/9/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy (23/12/2015)
Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng Xem tiếp...
Thông tri số 02-TT/HU ngày 04/9/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy (23/12/2015)
Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư (khóa X) về đề án “nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt ... Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Thông báo

 


 

 Hình ảnh

 
 •                ...
 •                ...
 • Chủ tịch nước tặng Huân chương...
 • Chủ tịch nước tặng Huân chương...
 • Chủ tịch nước tặng Huân chương...

 

 Liên Kết Website