Skip Ribbon Commands Skip to main content
 

 Giới thiệu

 

HUYỆN NHƠN TRẠCH

Vị trí địa lý:

Huyện Nhơn Trạch là huyện được tách ra từ huyện Long Thành theo Nghị định số 51/CP ngày 23/6/1994 của Chính phủ,  huyện nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Đồng Nai, có tọa độ địa lý từ 106045’16” - 107001’55” Kinh độ Đông và 10031’33” - 10046’59” Vĩ độ Bắc, có vị trí địa lý như sau:

- Phía Bắc    : giáp TP.Hồ Chí Minh và huyện Long Thành.

- Phía Nam   : giáp TP.Hồ Chí Minh.

- Phía Đông  : giáp huyện Long Thành và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Phía Tây    : giáp TP.Hồ Chí Minh.

Địa hình, thổ nhưỡng:

Là huyện thuộc vùng đồng bằng Đông Nam bộ.

Diện tích tự nhiên của huyện là 41.083,68 ha, chiếm 6,96% diện tích tự nhiên của tỉnh, trong đó:

- Đất nông nghiệp      : 27.364,30 ha chiếm 66,61% tổng diện tích.

- Đất phi nông nghiệp : 13.662,38 ha chiếm 33,26% tổng diện tích, trong đó phân ra:

+ Đất ở : 1.962,91 ha.

+ Đất chuyên dùng : 4.702,42 ha.

+ Đất tôn giáo, tín ngưỡng : 49,49 ha.

+ Đất nghĩa địa : 76,31 ha.

+ Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng : 6.871,25 ha.

- Đất chưa sử dụng   : 57,01 ha chiếm 0,14% tổng diện tích.

Đặc điểm dân số-nhân lực:

- Tổng dân số trung bình của Huyện là: 167.929 người.

- Số người trong độ tuổi lao động là: 101.805 người.

- Số người đang làm việc là: 87.950 người trong đó:

+ Lao động nông, lâm nghiệp là: 20.050 người.

+ Lao động công nghiệp là: 35.570 người.

+ Lao động dịch vụ là: 32.330 người.

Thông tin các xã:

STT

Ðơn vị hành chính

(xã)

Diện tích tự nhiên (ha)

Diện tích đất KCN (ha)

Diện tích đất Quốc phòng (ha)

Dân số (người)

1

Đại Phước

1.679,91

 

7,41

9.268

2

Hiệp Phước

1.813,58

1.100,12

 

27.807

3

Long Tân

3.544,82

96,73

 

9.148

4

Long Thọ

2.427,51

 

 

10.284

5

Phú Đông

2.174,95

 

8,68

10.908

6

Phú Hội

1.918,86

501,85

0,92

10.820

7

Phú Hữu

2.156,29

 

0,14

11.854

8

Phú Thạnh

1.784,10

50,25

449,84

11.516

9

Phước An

14.939,86

65,45

 

9.162

10

Phước Khánh

3.624,34

181,89

 

12.517

11

Phước Thiền

1.701,79

324,63

 

26.098

12

Vĩnh Thanh

3.317,67

62,00

 

18.574

Tổng cộng

41.083,68

2.382,92

466,99

167929 

 Thông báo

 


 

 Hình ảnh

 
 •                ...
 •                ...
 • Chủ tịch nước tặng Huân chương...
 • Chủ tịch nước tặng Huân chương...
 • Chủ tịch nước tặng Huân chương...

 

 Liên Kết Website