Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc- Danh nhân văn hóa thế giới
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)

Chế độ, Chính sách xã hội

Quy định tạm thời của UBND tỉnh Đồng Nai về cơ chế, chính sách hỗ trợ thiệt hại do bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời cơ chế, chính sách hỗ trợ thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Huyện Nhơn Trạch thực hiện các hoạt động ý nghĩa trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2018).

Những năm qua, công tác chăm lo cho người nghèo trên địa bàn huyện đã được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện tích cực hưởng ứng và đạt được những kết quả thiết thực. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm xuống còn 0,37% vào cuối năm 2017 (bình quân mỗi năm giảm 0,37%).

Nhơn Trạch tiếp tục thực hiện và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả trên địa bàn

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện Nhơn Trạch đã triển khai các mô hình hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, có những mô hình mang tính sáng tạo, hiệu quả đã giúp nhiều hộ thoát nghèo, nâng cao thu nhập. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cũng xác định, công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần thực hiện tốt công tác giảm tỷ lệ hộ nghèo của cả huyện.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện về thực hiện công tác xây dựng, sữa chữa nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng và thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện về thực hiện công tác xây dựng, sữa chữa nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng và thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018

Đề án "Xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030" của tỉnh Đồng Nai

Đề án "Xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030" của tỉnh Đồng Nai

Quyết định ban hành Quy định mức trợ cấp xã hội, mức trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

.

Kế hoạch hỗ trợ xây dựng, sữa chữa nhà tình nghĩa nhà ở cho người có công với cách mạnh trên địa bàn huyện năm 2018

.

Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Nhơn Trạch năm 2018

.

Nghị định Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

.

Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Chịu trách nhiệm xuất bản: ông Lương Hữu Ích - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch.
Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn.​