Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc- Danh nhân văn hóa thế giới
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và sơ kết giai đoạn I thực hiện Kết luận số 34-KL/TU của Tỉnh ủy

​   Sáng ngày 14/6,  Ban Thường vụ Huyện ủy Nhơn Trạch tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và sơ kết giai đoạn I thực hiện Kết luận số 34-KL/TU của Tỉnh ủy.      

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghị- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- chủ trì Hội nghị, Lê Mạnh Dũng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Châu Phước Thuận- Phó Bí thư Huyện ủy; cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Phó Bí thư, Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND 12 xã và các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng.

Báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kết luận số 34-KL/TU của Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Em- UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy  nêu rõ: Đến nay, có 3.512/3530 đảng viên đang sinh hoạt (99.49%) tham gia tìm hiểu, nghiên cứu, học tập những nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 34-KL/TU của Tỉnh ủy. 100% các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đều đã xây dựng kế hoạch và đang tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại địa phương, đơn vị, cơ quan, ngành mình. Trong đó, các nội dung làm theo được xác định gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, đơn vị, địa phương. Việc xây dựng kế hoạch, cam kết làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng cá nhân được thể hiện gắn với chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên hàng năm. Tính hết giai đoạn I của Đề án nêu gương (tháng 12/2017), có 59/59 chi, đảng bộ cơ sở, 186 chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở với 3377/3377 đảng viên đang công tác, tham gia sinh hoạt đảng có bản đăng ký về thực hiện các tiêu chí nêu gương. Trong đó, có 3248/3377 bản đăng ký cá nhân có xác định nội dung nêu gương cụ thể (đạt 96%). Ngoài ra, còn có 58 đảng viên miễn sinh hoạt và 314 cán bộ chưa là đảng viên có bản đăng ký tại chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể về thực hiện các tiêu chí nêu gương; Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quán triệt gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 34-KL/TU với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị- xã hội phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và các Nghị quyết Trung ương (khóa XII), góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền địa phương, nâng cao chất lượng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân; tạo nền tảng hướng đến xây dựng Nhơn Trạch trở thành đô thị loại II theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Tỉnh ủy.

ct05 7.jpg
Đ/c Dương Văn Em- UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy trình bày báo cáo tóm tắt 
đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kết luận số 34-KL/TU của Tỉnh ủy 

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã phát biểu tham luận về các nội dung, như: Việc thực hiện phong trào đảng viên, cán bộ, chiến sĩ làm theo lời Bác, phát huy vai trò gương mẫu trong các phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng đơn vị vững mạnh, tiêu biểu của Quân khu; xây dựng và duy trì các mô hình hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác an sinh xã hội trên địa bàn; phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới; vai trò nêu gương, tận tụy phục vụ nhân dân, doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện.

ct05 2.jpg 
Đ/c Nguyễn Hữu Nghị- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghị- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã nhấn mạnh: tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, cần tạo được sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng, tác dụng to lớn, nhiều mặt của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; góp phần củng cố và khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng ta: lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng; phát huy tinh thần, trách nhiệm của từng cấp ủy Đảng, từng ngành, từng địa phương, đơn vị trong việc nghiên cứu, triển khai, thực hiện từng bước có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, kịp thời phát hiện các gương điển hình trong các lĩnh vực đời sống xã hội; sáng tạo trong việc tạo ra, duy trì các mô hình hiệu quả, thực hiện giải pháp nêu gương phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là nêu gương các điển hình tiên tiến được tuyên dương tại Hội nghị này và các gương điển hình khác được tuyên dương cấp tỉnh vừa qua; làm cho cái xấu, cái ác, cái tiêu cực ngày càng giảm đi; cái tốt, cái thiện, cái tích cực ngày càng tăng lên; gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Đề án Nêu gương với các phong trào thi đua yêu nước; gắn với công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn; với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng của địa phương, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tạo nền tàng hướng đến xây dựng Nhơn Trạch trở thành đô thị loại II; đặc biệt là tiếp tục gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; mỗi cán bộ, đảng viên, cá nhân, tập thể điển hình phải tích cực hơn nữa trong việc rèn luyện, lao động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải nêu gương trong mọi lĩnh vực. Còn quần chúng nhân dân thì phải phấn đấu trở thành những công dân tốt, có ích cho cộng đồng, xã hội;….

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức khen thưởng cho 14 tập thể và 17 cá nhân tiêu biểu điển hình qua 2 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 34-KL/TU của Tỉnh ủy; 05 tập thể và 09 cá nhân có thành tích cao trong Cuộc thi tìm hiểu 90 năm tác phẩm “Đường Kách Mệnh” và 70 năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”.

ct05 6.jpg
Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu điển hình qua 2 năm 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 34-KL/TU của Tỉnh ủy


Minh Hoàng

Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Chịu trách nhiệm xuất bản: ông Lương Hữu Ích - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch.
Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn.​