Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc- Danh nhân văn hóa thế giới
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Luật tố cáo năm 2018 - Cơ sở pháp lý quan trọng trong việc thực hiện quyền tố cáo theo Hiến pháp 2013.

​Luật tố cáo năm 2018 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIV, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 thay thế Luật tố cáo năm 2011 - Đây là cơ sở, hành lang pháp lý để cơ quan, người có thẩm quyền, cá nhân thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong tố cáo theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Nhằm đảm bảo triển khai Luật tố cáo năm 2018 kịp thời đến cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 8711/UBND-NC ngày 16/8/2018 về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, ngày 07/9/2018, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 65/KH-TT về việc triển khai, tuyên truyền phổ biến Luật Tố cáo năm 2018; Công văn số 1113/TT-TTPCTN ngày 17/9/2018 triển khai Luật tố cáo năm 2018 cho cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị sự nghiệp công lập, Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh, đồng thời cập nhật tài liệu thông tin, tuyên truyền trên Trang Thông tin địa chỉ của cơ quan Thanh tra tỉnh để các cơ quan, đơn vị cập nhật, nghiên cứu làm cơ sở áp dụng khi Luật có hiệu lực.

2018.8.10 luat to cao.jpg


Trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh tiếp tục theo dõi việc chỉ đạo, triển khai Luật và tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ, công chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các đơn vị sự nghiệp công lập, Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh./.                                                             

(đính kèm file: Luật tố cáo năm 201; Lệnh số 03/2018/L-CTN ngày 25/6/2018)

Lenh-(Luat-to-cao).pdfLenh-(Luat-to-cao).pdf


Luat-To-cao-2018.pdfLuat-To-cao-2018.pdf

Lê ChâuKhu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Chịu trách nhiệm xuất bản: ông Lương Hữu Ích - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch.
Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn.​