Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc- Danh nhân văn hóa thế giới
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Huyện Nhơn Trạch: Phòng Tư pháp bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện cho Phòng Văn hóa và Thông tin.

​Ngày 04/01/2019, Phòng  Tư pháp huyện tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước.

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 24 ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ hướng dẫn của Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, Phòng Tư pháp đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện có 52/52 ấp (tỷ lệ 100%) có hương ước, quy ước. Nội dung gồm các quy định về phát huy quyền dân chủ ở cơ sở của nhân dân; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội; bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc…Các bản hương ước, quy ước sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, được học tập quán triệt trong nhân dân, tổ chức ký cam kết thực hiện, niêm yết công khai tại nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt của cộng đồng. Việc thực hiện hương ước, quy ước đã góp phần củng cố hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với các quan hệ xã hội tại cơ sở. Qua đó, cũng đã góp phần tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. 

2019.14.1 ban giao huong uoc, quy uoc.png 
Ông Nguyễn văn Học – Trưởng phòng Tư pháp huyện đang bàn giao hồ sơ cho Phòng Văn hóa và Thông tin


Ngày 8-5-2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22 về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước. Trong đó, quy định nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước được giao cho ngành Tư pháp trước đây sẽ được chuyển sang cho ngành Văn hóa. Theo đó, Phòng Tư pháp thực hiện bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn cho Phòng Văn hóa và Thông tin. Tại buổi bàn giao, lãnh đạo Phòng Tư pháp và Phòng Văn hóa Thông tin đã ký kết biên bản bàn giao nhiệm vụ. Đồng thời, hai ngành cũng thống nhất sẽ tiếp tục nghiên cứu, phối hợp, tham mưu với UBND huyện thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ.

Đoàn Mai
 


Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Chịu trách nhiệm xuất bản: ông Lương Hữu Ích - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch.
Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn.​