Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc- Danh nhân văn hóa thế giới
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Huyện Nhơn Trạch hướng tới Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024

​Chỉ còn vài ngày nữa huyện Nhơn Trạch sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Để biết thêm về thông tin tổ chức và công tác chuẩn bị Đại hội, phóng viên đã có buổi phỏng vấn ông Trần Hoàng Sự - HUV, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện về vấn đề này:

1. Thưa ông, ông cho biết Đại hội đại biểu Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Nhơn Trạch lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 có ý nghĩa như thế nào?

Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Nhơn Trạch lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, trong các cấp bộ Hội, hội viên và các tầng lớp thanh niên huyện nhà. Đại hội nhằm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội LHTN Việt Nam huyện Nhơn Trạch huyện Nhơn Trạch lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019; làm rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ tới, Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ủy ban hội (UBH) huyện khóa IV và hiệp thương chọn cử UBH nhiệm kỳ mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết do Đại hội thông qua. Bên cạnh đó, Đại hội Hội LHTN huyện lần thứ V có nhiệm vụ hiệp thương chọn cử Đoàn đại biểu của huyện đi dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024.

2. Ông cho biết những kết quả nổi bật mà Hội LHTN huyện Nhơn Trạch đạt được trong nhiệm kỳ qua?

Trong nhiệm kỳ tới, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Điểm mới trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 là về công tác tuyên truyền giáo dục của Hội là việc xây dựng và triển khai thường xuyên và định kỳ “Bản tin Thanh niên” , “Chuyên mục thanh niên” phát trên Đài truyền thanh huyện vào 4 ngày trong tháng (giữa tháng và cuối tháng) . Đặc biệt, là thành lập được các trang mạng xã hội Facebook, fanpape để thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục cho hội viên thanh niên.  

Nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua, là đã thành lập mới được 24 tổ chức Hội (04 chi hội trong doanh nghiệp; 20 chi hội trong nhà trọ). Đến nay, toàn huyện có 40 chi hội (35 chi hội trong khu vực nhà trọ; 05 chi hội trong doanh nghiệp), với 1.031 hội viên (trong đó: chi hội nhà trọ là 35 với 858 hội viên; 05 chi hội trong doanh nghiệp với 173 hội viên). 

Ngoài ra, tập trung tổ chức các hoạt động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng, nổi bật như: công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà nhân ái, phong trào hiến máu tình nguyện, ra quân làm vệ sinh môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao,…đã thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Nhơn Trạch lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hội LHTN Việt Nam huyện đã đề ra 19 chỉ tiêu lớn. Kết quả đã thực hiện đạt và vượt 19/19 chỉ tiêu. Với những kết quả tích cực, từ 2014 - 2019 công tác Hội và phong trào thanh niên của huyện đều đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh trong phong trào thi đua của tỉnh. Đặc biệt, trong 02 năm liền (2017 và 2018) Hội LHTN Việt Nam huyện Nhơn Trạch được Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu.  

2019.13.6 ong Tran Hoang Su.JPG
Ông Trần Hoàng Sự - HUV, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Nhơn Trạch

3. Đến thời điểm này, Công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội cấp cơ sở và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Nhơn Trạch lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được thực hiện ra sao? 

*Đối với cấp cơ sở:  

     - Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai và Thông tri của Ban Thường vụ Huyện ủy Nhơn Trạch về “tăng cường sự lãnh đạo Đại hội Hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Nhơn Trạch lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024”.  UBH huyện đã triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Hội các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024 và xây dựng kế hoạch chỉ đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024 các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, đã chọn 03 đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở (UBH xã Phú Hội, xã Phước Khánh, Đoàn trường THPT Nhơn Trạch) và chọn 15/15 UBH đơn vị tổ chức hiệp thương chức danh Chủ tịch trực tiếp tại Đại hội. Đến nay, đã có 15/15 cơ sở Hội đã tổ chức thành công Đại hội và theo đúng kế hoạch đề ra. 

Nhìn chung, Đại hội cơ sở diễn ra đúng theo nội dung hướng dẫn của UBH huyện, cơ cấu nhân sự đúng theo tiêu chuẩn quy định, chú trọng công tác trẻ hoá cán bộ, trình độ chuyên môn phù hợp, trình độ chính trị đảm bảo, nhân sự mới đảm bảo có năng lực, nhiệt huyết, kỹ năng công tác Hội. Độ tuổi bình quân UBH là 28 tuổi, UBH xã cơ cấu tỷ lệ nữ từ 25% trở lên.

* Đối với Đại hội cấp Huyện:

 Đến nay, UBH huyện hoàn thành xong và cơ bản các bước tổ chức đại hội, các tiểu ban đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Trong đó, nội dung quan trọng nhất là vấn đế nhân sự: Tiểu ban Nhân sự đã tham mưu 04 đề án nhân sự cụ thể, quy hoạch số lượng UBH và các chức danh chủ chốt và cũng đã được BTV Huyện uỷ Nhơn Trạch, Thường trực UBH Tỉnh thẩm định thống nhất phương án nhân sự. Theo đó, Đại hội Hội cấp huyện sẽ tổ chức trong 02 ngày 13,14/6/2019, tham dự Đại hội có 150 đại biểu chính thức và 120 đại biểu khách mời.

4. Trong nhiệm kỳ tới, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Nhơn Trạch sẽ chú trọng vào những nội dung, nhiệm vụ công tác nào, thưa ông?

Với khẩu hiệu hành động: "Thanh niên Nhơn Trạch tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, góp phần xây dựng huyện Nhơn Trạch giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững”.

Hội LHTN huyện tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng hóa các loại hình, hình thức đoàn kết tập hợp thanh niên, thông qua việc tiếp tục triển khai tốt phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Tổ chức các hoạt động tạo điều kiện cho thanh niên vươn lên trong học tập, lao động, sáng tạo làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội; chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, góp phần tham gia phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. 

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Hội, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, đạo đức, năng lực trong công tác vận động thanh niên, nâng cao vai trò, vị trí của Hội trong thanh niên và trong xã hội, tôn vinh các tấm gương hội viên, thanh niên và thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam huyện Nhơn Trạch vững mạnh.

Xin cảm ơn ông!


Xuân Mai


Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Chịu trách nhiệm xuất bản: ông Lương Hữu Ích - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch.
Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn.​