Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc- Danh nhân văn hóa thế giới
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13, Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trên địa bàn huyện Nhơn Trạch

​Ngày 06/6/2019, UBND huyện Nhơn Trạch tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) trên địa bàn huyện. 

Trong 15 năm qua, UBND huyện đã tổ chức thực hiên tốt các nội dung Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng và phát triển KTTT. Trong thời gian qua, việc đổi mới và phát triển các loại hình KTTT trên địa bàn huyện có bước chuyển biến tích cực, hoạt động của các HTX đã chuyển theo hướng đa chức năng, đa ngành nghề, mở thêm nhiều lĩnh vực hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, ổn định cơ cấu tổ chức. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 48 tổ hợp tác, 03 CLB Năng suất cao, 24 HTX, các mô hình này đã phát huy hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống của các thành viên, khẳng định được vai trò của mình trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo…

2019.19.6 TONG KET 15 NAM NQ13.png

Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Phó Trưởng Phòng TCKH huyện báo cáo kết quả 15 thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW trên địa bàn huyện Nhơn Trạch


Hội nghị cũng đã thảo luận và lắng nghe nhiều ý kiến phát biểu của các Tổ hợp tác, các CLB và HTX. Trong đó, tập trung xoay quanh các vấn đề như việc hỗ trợ: nguồn vốn tín dụng cho các đơn vị phát triển sản xuất; hỗ trợ công nghệ sản xuất mới; đầu ra của sản phẩm… 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện bà Nguyễn Thị Giang Hương khẳng định: Phát triển KTTT là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, bà nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, đưa KTTT thực sự là thành phần kinh tế quan trọng, góp phần cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong phát triển KTTT. Qua đó, củng cố, nâng cao hiệu quả các HTX, Tổ hợp tác; kết hợp với Liên minh HTX tỉnh tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để thu hút doanh nghiệp, các cơ quan quản lý, ngân hàng…cùng với HTX tham gia xây dựng chuỗi giá trị trong mô hình liên kết, khuyến khích xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản thông qua các hợp đồng kinh tế. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền sâu rộng vai trò của KTTT trong giai đoạn mới; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị đối với phát triển KTTT. Các HTX cần chủ động trong việc đổi mới, cải cách phương thức hoạt động, liên hiệp, hợp tác để tạo ra những sản phẩm hàng hóa có giá trị cao gắn với tiêu thụ bền vững. Phát triển KTTT phải gắn với tái cơ cấu nền kinh tế tại địa phương, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng  nông thôn mới và các chương trình mục tiêu quốc gia khác…góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đoàn MaiKhu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Chịu trách nhiệm xuất bản: ông Lương Hữu Ích - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch.
Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn.​