Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc- Danh nhân văn hóa thế giới
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Huyện Nhơn Trạch: Tổ chức kiểm tra chuyên ngành Nội vụ, Cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND các xã năm 2019

​Vừa qua, Đoàn Kiểm tra của UBND huyện (do Phòng Nội vụ chủ trì) đã tổ chức kiểm tra chuyên ngành Nội vụ, Cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND các xã năm 2019.

Theo đó, Đoàn kiểm tra đã làm việc tại các xã Phú Thạnh, Long Tân, Vĩnh Thanh, Long Thọ, Phú Hữu và Đại Phước với các nội dung như: Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng công chức, viên chức; quy chế làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; thi đua khen thưởng; văn thư lưu trữ; công tác thanh niên; công tác tôn giáo; dân vận chính quyền; công tác cải cách hành chính  và kiểm soát thủ tục hành chính (tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa UBND cấp xã và cấp huyện; tỷ lệ lãnh đạo UBND cấp xã sử dụng phần mềm quản lý văn bản – điều hành công việc để xử lý, giải quyết công việc; ứng dụng chữ ký sô, chứng thư số để xác thực văn bản điện tử trên phần mềm một cửa điện tử; mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3…).

2019.14.8 kiem tra CCHC.png
Đoàn kiểm tra đang kiểm tra hồ sơ thực tế trên điện tử tại xã Phú Thạnh


Ngoài ra, Đoàn cũng kiểm tra thực tế trên hồ sơ điện tử và hồ sơ lưu của các xã về công tác nội vụ và cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Ở một số xã cũng còn những hạn chế như: Trong công tác thi đua khen thưởng, UBND xã chưa ban hành Chỉ thị phát động thi đua yêu nước năm 2019, công tác soạn thảo văn bản chưa đúng thể thức, thực hiện dịch vụ công mức độ 3 còn hạn chế. Kết quả sử dụng phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc để xử lý, giải quyết công việc còn thấp. Đoàn kiểm tra cũng lưu ý các xã cần tăng cường tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức của địa phương khi thực hiện nhiệm vụ phải luôn luôn ứng xử có văn hóa, tận tâm phục vụ, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, không để xảy ra tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà người dân. 

Thời gian qua, các địa phương cũng đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch của UBND huyện. Nội dung tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Bố trí cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao, thái độ giao tiếp tốt; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác cải cách hành chính; nâng cao ý thức tôn trọng và phục vụ nhân dân.

Đoàn Mai


Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Chịu trách nhiệm xuất bản: ông Lương Hữu Ích - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch.
Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn.​