Thứ 6 - 26/02/2016
UBND huyện Nhơn Trạch đề nghị Người dân đăng ký tiêm vắc xin ngừa Covid-19 Miễn Phí trên App Sổ sức khỏe điện tử hoặc tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn
Khuyến nghị các tổ chức, người dân tăng cường hưởng ứng sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giao dịch hành chính để góp phần phòng, chống dịch Covid-19
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2021)
Nhơn Trạch xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

Vừa qua, UBND huyện Nhơn Trạch đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 23/3/2021 về triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28-7-2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn huyện.

z2404718751908_b48a6cc84f60a75fe92f76a3004ce9a5.jpg 

Hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục đăng ký hộ tịch trên địa bàn xã Phú Thạnh

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND huyện, UBND các các xã, thị trấn Hiệp Phước xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ở địa phương mình. Đồng thời, chỉ đạo các bộ phận có liên quan tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: phát tờ rơi, băng rôn, phát thanh trên hệ thống truyền thanh cơ sở...những nội dung cơ bản của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP đến công chức và nhân dân tại địa phương để mọi người cùng biết và thực hiện.

Cũng theo kế hoạch, trong quý II năm 2021, Phòng Tư pháp sẽ chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và quy định có liên quan. Các cơ quan phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến, tập huấn gồm: Công an huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Phòng Nội vụ huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm VHTT-TT huyện, UBND các các xã, thị trấn Hiệp Phước và các cơ quan liên quan trên địa bàn huyện. Sau khi Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định củaNghị định số 87/2020/NĐ-CP được ban hành thì tổ chức thực hiện phương án triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch theo mức độ 3, 4 phù hợp với quy định tại các Điều của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP.

Trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Phòng Tư pháp chủ trì tổ chức triển khai thực hiện dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo Kế hoạch số 13190/KH-UBND huyện ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai. Trước ngày 01-01-2025, triển khai thực hiện , quản lý hộ tịch dùng chung, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo lộ trình hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp. Công an huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện,UBND các các xã, thị trấn Hiệp Phước và các cơ quan liên quan trên địa bàn huyện phối hợp thực hiện.

Hàng năm, Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã và Thị trấn Hiệp Phước cử công chức (lãnh đạo phụ trách và công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện, xã, thị trấn) tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu do Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp tổ chức. Đồng thời, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 87/2020/NĐ-CP.

Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký hộ tịch trên môi trường điện tử theo đúng quy định của Nghị định số87/2020/NĐ-CP và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử nhằm hoàn thành việc số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử từ sổ giấy, chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên địa bàn huyện góp phần xây dựng, hoàn thiện quản lý, kết nối, khai thác và chia sẻ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

Theo đó, để nghiêm túc trong quá trình thực hiện, ông Lương Hữu Ích – PC.UBND huyện cũng yêu cầu:“Các cấp, các ngành xác định nhiệm vụ cụ thể, nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP. Đồng thời, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai thi hành nghị định trên địa bàn huyện, bảo đảm các điều kiện cho việc triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP. Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan để bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP”.

                                                                                                            Minh Châu

Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lương Hữu Ích – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch

             Địa chỉ: Số 01, đường Phạm Văn Thuận, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251)3521.234 – 3521.110 – Fax: (0251)3521.090 – Email: ubnd-nt@dongnai.gov.vn

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

-------------------------------------------------------------------------------

Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin - Địa chỉ: Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: (0251)3251.139, Email: pvhtt-nt@dongnai.gov.vn

(Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn)​​