Thứ 6 - 26/02/2016
UBND huyện Nhơn Trạch đề nghị mỗi người dân hãy thực hiện tốt Thông điệp 5K của Bộ Y tế, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Lễ, Tết Nguyên đán
Khuyến nghị các tổ chức, người dân tăng cường hưởng ứng sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://congdvc.dongnai.gov.vn trong giao dịch hành chính để góp phần phòng, chống dịch Covid-19
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2021)
Những điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 ở Nhơn Trạch

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, huyện Nhơn Trạch đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật được đầu tư nâng cấp, làm mới đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực nông thôn; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 99,02%; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn là 62,02 triệu đồng/ người/ năm; toàn huyện không còn hộ nghèo theo chuẩn Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh Đồng Nai… Đây là những thuận lợi cơ bản để Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Nhơn Trạch tự tin bước vào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025…

16.4.2021j.jpg

Mô hình trồng dưa lưới theo tiêu chuẩn Vietgap


            Theo đó, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của giai đoạn này là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, nhằm rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh là đầu tư cho phát triển bền vững; đảm bảo duy trì, không ngừng nâng cao chất lượng kết quả đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao và Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục vận dụng, cụ thể hóa chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn vào điều kiện thực tế của địa phương để tập trung huy động tối đa, hợp lý các nguồn lực đáp ứng yêu cầu cao nhất cho xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nâng cao đời sống về mọi mặt của người dân tại khu vực này.

            Trên cơ sở quan điểm chỉ đạo nhất quán nói trên, huyện Nhơn Trạch xác định hết sức rõ nét 03 mục tiêu tổng quát của Chương trình xây dựng nông thôn mới, đó là:

            Về nông nghiệp, phát triển với nhiều thành phần kinh tế, xây dựng nền nông nghiệp, đô thị, ứng dụng công nghệ cao, ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đạt năng suất chất lượng cao, an toàn, hiệu quả, có khả năng cạnh tranh, tăng giá trị và lợi nhuận  trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp; gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ, công nghiệp chế biến và quá trình đô thị hóa.

            Về nông dân, thay đổi căn bản về phát triển đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và dân cư nông thôn.

            Về nông thôn, xây dựng xã hội nông thôn yên bình, văn minh, giàu đẹp.

            “Hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao ở 06 xã, chia ra: năm 2021 là Vĩnh Thanh, Phú Đông, năm 2022 Phú Hội, năm 2023 Long Thọ, năm 2024 là xã Phước Thiền và xã Phước Khánh” ông Nguyễn Hữu Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch thông tin về mục tiêu cụ thể xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, trên cơ sở thực tiễn của quá trình xây dựng nông thôn mới, những kết quả đạt được và nguồn lực huy động, các điều kiện thực tế, huyện Nhơn Trạch phấn đấu có từ 01 đến 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành hồ sơ, trình UBND tỉnh thẩm tra để đề nghị Hội đồng thẩm định Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao – ông Thành cho biết thêm.

            Nhóm mục tiêu cụ thể được đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là cư dân nông thôn đặc biệt quan tâm là mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn. Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn dự kiến tăng trung bình 10% mỗi năm (năm 2020 là 62,02 triệu đồng/ người/ năm) tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt đạt 100%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế là 95% và tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch là 100% vào năm 2025.

            Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên cần tập trung thực hiện như: công tác quản lý xây dựng, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất trường học, y tế, văn hóa, tạo điều kiện để phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, bảo vệ môi trường sống… cho nhân dân còn có 03 nhiệm vụ trọng tâm là “đòn bẫy” để thúc đẩy mạnh mẽ chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện. Đó là:

            Thứ nhất, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực của từng khu vực, từng xã; xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp , thiểu thủ công nghiệp để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Hiện nay, huyện Nhơn Trạch có 11 sản phẩm từ cây sen của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Trường Phát tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được tỉnh công nhận đạt chuẩn 4 sao; có mô hình nuôi tôm theo công nghệ của Công ty cổ phần chăn nuôi CP cho giá trị sản xuất 04 tỷ đồng/ ha / năm; Có mô hình trồng hoa lan, trồng dưa lưới trong nhà màn là các điều kiện thuật lợi để triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này, qua đó, sẽ chuyển giao, nhân rộng các mô hình hiệu quả giúp nông dân phát triển sản xuất theo nhu cầu của thị trường.

            Thứ hai, là triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo trên cơ sở các chương trình tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội; tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; hỗ trợ xóa nhà dột nát,; chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 06 tuổi; giải quyết chính sách cho người có công.

            Thứ ba, là tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ, hợp tác xã; thực hiện các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể trong lĩnh vực thuế, đất đai, vốn tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ kinh tế hộ lên doanh nghiệp nông nghiệp. Đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm thông qua các hợp đồng liên kết. Nói thêm về nhiệm vụ thứ ba này, ông Thành cho biết thực hiện định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, huyện Nhơn Trạch đã vận động xây dựng 02 chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, cụ thể là chuỗi liên kết đối với các loại rau gia vị với Công ty NFC và chuỗi liên kết đối với các loại cây ăn quả như đu đủ, xoài, mít, thanh long với Công ty Lương Gia.

            Đề cập tới các giải pháp để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, ông Nguyễn Hữu Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch nhấn mạnh đến giải pháp cốt lõi, chủ yếu xuyên suốt trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện đó là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước kết hợp với vai trò giám sát của Mặt trân Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội để phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Theo đó, các cấp ủy Đảng, người đứng đầu vào cuộc quyết liệt, chính quyền, đoàn thể quan tâm chỉ đạo, cán bộ đảng viên tâm huyết và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Ngoài ra, còn phải tăng cường công tác huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư cho Chương trình xây dựng nông thôn mới “bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ phải chú trọng huy động mọi nguồn lực xã hội, nội lực tại chỗ, phát huy sức dân để chăm lo lại cho dân, khắc phục tâm lý chờ, ỳ lại vào ngân sách của nhà nước…” ông Thành nhấn mạnh. Ông cũng lưu ý rằng mọi vấn đề huy động sự đóng góp của dân cần phải được bàn bạc, công khai trong cộng đồng dân cư để nhân dân hiến kế, đề xuất cách thực hiện, từ đó gia tăng lòng tin, sự đồng thuận của quần chúng nhân dân đối với một chủ trương lớn mang đậm tính nhân văn và mục tiêu phát triển cộng đồng./.                                                                

Nguyễn Thanh


1 - 3 Next
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lương Hữu Ích – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch

             Địa chỉ: Số 01, đường Phạm Văn Thuận, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251)3521.234 – 3521.110 – Fax: (0251)3521.090 – Email: ubnd-nt@dongnai.gov.vn

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

-------------------------------------------------------------------------------

Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin - Địa chỉ: Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: (0251)3251.139, Email: pvhtt-nt@dongnai.gov.vn

(Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn)​​