Thứ 6 - 26/02/2016
UBND huyện Nhơn Trạch đề nghị Người dân đăng ký tiêm vắc xin ngừa Covid-19 Miễn Phí trên App Sổ sức khỏe điện tử hoặc tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn
Khuyến nghị các tổ chức, người dân tăng cường hưởng ứng sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giao dịch hành chính để góp phần phòng, chống dịch Covid-19
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2021)
​Huyện Nhơn Trạch: Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn dân cư


        Trong những năm qua, thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn huyện Nhơn Trạch đã đạt được nhiều kết quả tích cực; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, người dân không ngừng được nâng cao, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương. Trong đó, việc đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn là một trong những nội dung chủ yếu được huyện quan tâm triển khai thực hiện.

Trên cơ sở quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo chính quyền thực hiện các chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, cụ thể hóa các Quyết định, các chương trình, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai. Trong những năm qua (giai đoạn 2017-2021), nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đã được triển khai thực hiện bằng những nội dung đa dạng, phong phú, cụ thể như:

Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động này được thực hiện bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị phổ biến, tổ chức các lớp tập huấn, các buổi nói chuyện chuyên đề…Đây là hình thức được huyện thực hiện phổ biến và có hiệu quả nhất, vì khi đi tuyên truyền miệng, người đi tuyên truyền có đủ điều kiện thuận lợi để phân tích, giải thích, làm sáng tỏ nội dung cần tuyên truyền và thực hiện hình thức này ở bất kỳ nơi đâu và trong bất kỳ điều kiện nào cũng thực hiện được. Phổ biến, giáo dục pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng cũng được các cơ quan chuyên môn thực hiện thường xuyên, có hiệu quả tốt như: Trang Thông tin điện tử của huyện mở chuyên mục “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật” đăng tải các tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác cải cách hành chính; Trung tâm VHTT-TT huyện duy trì chuyên mục “Giáo dục pháp luật” phát sóng hàng tuần 02 lần/tuần, mỗi lần 10 phút  trên hệ thống truyền thanh huyện và chỉ đạo các Đài xã tiếp âm phát lại; tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan bằng băng rôn, pano, áp phích…nhằm phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp Nhân dân. Trong 5 năm qua, các ngành trong Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL huyện đã thực hiện được hơn 715 cuộc tuyên truyền miệng trên địa bàn 12 xã, thị trấn; phát sóng trên hệ thống truyền thanh với thời lượng là 39.700 giờ. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật còn được thực hiện thông qua mô hình các Câu lạc bộ (CLB) như: CLB pháp luật (ở 03 xã Long Thọ, Long Tân và Phú Thạnh); các CLB “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”, “Tuổi trẻ với pháp luật”, CLB phòng, chống TNXH (do Huyện đoàn chủ trì thành lập). Đây là nơi sinh hoạt có hiệu quả của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân, góp phần trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương. Ngoài ra, còn có CLB “Phụ nữ với pháp luật” (do Hội LHPN huyện thành lập) với 01 Tổ tư vấn pháp luật và 06 CLB. Hoạt động của những mô hình này cũng đã phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các địa phương cho các tầng lớp nhân dân, đăc biệt là chị em phụ nữ.

 IMG_5386.JPG
Tuyên truyền, PBGDPL huyn cho thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện

 Mô hình “Ngày pháp luật” cũng được quan tâm duy trì triển khai thực hiện. Hàng năm, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã và Thị trấn, các  Tổ nhân dân trên địa bàn huyện cũng đã duy trì đều đặn, thường xuyên sinh hoạt “Ngày Pháp luật”. Nội dung “Ngày pháp luật” được gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; giới thiệu những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị, văn bản pháp luật mới ban hành; các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của công dân; văn bản pháp luật về kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện “Ngày pháp luật” còn gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước…Trong 5 năm qua, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã và Thị trấn đã thực hiện được 1.425 buổi sinh hoạt Ngày pháp luật với số lượt người tham dự là 72.241 lượt người. Ngoài ra, phổ biến giáo dục pháp luật còn thông qua công tác hòa giải cơ sở. Trong 5 năm qua, Hội đồng hòa giải đã tiếp nhận 764 đơn, hoà giải thành 320 đơn (đạt tỷ lệ 95,5%). Đặc biệt, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn được thông qua Đề án trong nhà trường như: thực hiện trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATGT đường bộ, đường thủy nội địa; phòng, chống đuối nước; xâm hại tình dục trẻ em; phòng, chống tác hại của thuốc lá; ma túy…với trên 45000 học sinh tham dự…Song song đó, những năm qua, UBND huyện cũng đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng hệ thống tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị nhằm cung cấp sách, báo, tài liệu pháp luật phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập của cán bộ, nhân dân. Đã có 12/12 xã và thị trấn được trang bị tủ sách pháp luật (riêng xã Phú Thạnh có thêm 03 tủ sách đặt tại các ấp). Hàng năm, UBND các xã, thị trấn  đều thực hiện bổ sung đầu sách pháp luật mới để phục vụ nhân dân, mỗi năm khoảng từ 40 đến 50 đầu sách mới, đến nay, trung bình mỗi tủ sách có gần 4000 đầu sách…Ngoài ra, còn có 29 tủ sách pháp luật của các cơ quan được đặt tại các trường học và bưu điện.

Có thể thấy, trong 05 năm qua thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và chỉ đạo tổ chức triển khai công tác PBGDPL; thướng xuyên nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có biện pháp chỉ đạo đối với công tác tuyên truyền, giáo dục thích hợp nhằm ổn định tình hình ở cơ sở. Quá trình thực hiện tuyên truyền, PBGDPL, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL huyện đã xã định rõ các nội dung tuyên truyền, đổi mới, lựa chọn các hình thức, mô hình PBGDPL có hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Hoạt động tổ chức “Ngày pháp luật” ngày một thiết thực, hiệu quả hơn; các nguồn lực đảm bảo cho công tác PBGDPL đã được cải thiện đáng kể, đặc biệt là việc thực hiện xã hội hóa công tác PBGDPL đã dần được quan tâm…Qua đó, đã làm chuyển biến và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên các đoàn thể; đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ và nhân dân sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Thông qua đó, đã góp phần giữ gìn trật tự, kỷ cương, ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, tình hình ANTT trên địa bàn huyện ổn định hơn, người dân yên tâm sinh sống, lao động và phát triển kinh tế.

Đoàn Mai

Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lương Hữu Ích – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch

             Địa chỉ: Số 01, đường Phạm Văn Thuận, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251)3521.234 – 3521.110 – Fax: (0251)3521.090 – Email: ubnd-nt@dongnai.gov.vn

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

-------------------------------------------------------------------------------

Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin - Địa chỉ: Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: (0251)3251.139, Email: pvhtt-nt@dongnai.gov.vn

(Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn)​​