Thứ 6 - 26/02/2016
UBND huyện Nhơn Trạch đề nghị mỗi người dân hãy thực hiện tốt Thông điệp 5K của Bộ Y tế, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Lễ, Tết Nguyên đán
Khuyến nghị các tổ chức, người dân tăng cường hưởng ứng sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://congdvc.dongnai.gov.vn trong giao dịch hành chính để góp phần phòng, chống dịch Covid-19
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2021)
Tăng cường chấp hành các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thời gian tổng kết cuối năm và dịp lễ, tết.

Trong thời gian qua, UBND huyện Nhơn Trạch đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ đối với cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện…Theo đó, trong thời gian tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mơi vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn.

0128 - Copy.jpg

Tuy nhiên, qua theo dõi trong thời gian các dịp diễn ra các ngày Lễ, Tết, tổng kết cuối năm trong các năm qua, UBND huyện nhận thấy vẫn còn một vài cơ quan, đơn vị, địa phương, và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chưa thực hiện nghiêm túc quy định kỷ luật, kỷ cương hành chính, ảnh hưởng đển cơ quan, đơn vị và cá nhân, phát sinh phản ánh liên quan trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, công vụ, thiếu sót trong việc thực hiện quy trình, giải quyết thủ tục hành chính.

Nhằm tiếp tục phát huy những mặt tích cực đã thực hiện tốt trong thời gian qua, tránh phát sinh vi phạm về kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách hành chính trong dịp Lễ, Tết và tổng kết cuối năm, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung như sau:

Tiếp tục quán triệt, nâng cao ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách và các quy định liên quan theo điều lệ, quy chế, phù hợp tính chất, đặc thù, lĩnh vực từng ngành, lĩnh vực quản lý tại cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đảm bảo trách nhiệm công vụ trong dịp diễn ra các ngày Lễ, tết và tổng kết cuối năm. Tiếp tục báo sát và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy cơ quan, giờ giấc làm việc, lịch trực, các ngày làm bù theo quy định, tránh xảy ra tình trạng trì trệ công việc, ản hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ và chất lượng giải quyết công việc, đảm bảo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết hồ sơ, giải thủ tục hành chính, tránh tình trạngngười dân, doanh nghiệp phản ánh khi liên hệ các cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục hành chính nhưng không có người trực giảu quyết, chậm trễ trong việc trả kết quả, nhất là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp; việc tổng kết cuối năm phải được thực hiện khoa học, hợp lý, phù hợp thời gian, đảm bảo nội dung trọng tâm; thực hiện đúng quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện nghiêm túc các hành vi bị nghiêm cấm được quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, trong đó lưu ý tại khoản 5 Điều 5 quy định “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập” và các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện giao cho Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra công vụ, giám sát việc chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; áp dụng các  biện pháp nghiệp vụ cần thiết, các minh, ghi nhận hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách hành chính, quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia của cán bộ, công chức, viên chức tại các địa điểm có dấu hiệu xảy ra vi phạm theo tinh thần Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 28/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, đặc biệt trong thời gian tổng kết cuối năm, dịp Lễ, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đề xuất xử lý vi phạm và tổng hợp tham mưu đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, công vụ. Đồng thời, nghiên cứu, xem xét và không đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân tại các cơ quan, đơn vị, địa phương không triển khai thực hiện tốt các quy định vè kỷ luật, kỷ cương hành chính để xảy ra vi phạm nhưng không có biện páp chấn chỉnh khắc phục kịp thời.

Theo báo cáo kết quả thực hiện kỷ cương hành chính năm 2021 của UBND huyện Nhơn Trạch, trong năm, Tổ kiểm tra cải cách hành chính, công vụ đã kiểm tra đột xuất tại 09 đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện (trong đó: vắng có lý do: 29 trường hợp; vắng không lý do: 06 trường hợp). UBND huyện cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về tăng cường thực hiện kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc UBND huyện. Qua đó, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã nghiêm túc triển khai và thực hiện nhiều biện pháp thiết thực, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao năng suất làm việc, hiệu quả quản lý, hoạt động và phục vụ nhân dân của các cơ quan công quyền trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng các nội dung chỉ đạo của UBND huyện nên triển khai thực hiện còn hình thức, đối phó, chưa thật sự đẩy mạnh cải tiến lề lối làm việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã kiện toàn lại tổ kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, thường xuyên tiến hành kiểm tra kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ tại các cơ quan, đơn vị địa phương, trong đó chú trọng đến việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính thái độ giao tiếp, tác phong làm việc của cán bộ, công chức viên chức, nhất là đội ngũ công chức, viên chức làm công tác tiếp dân, tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết, trả kết quả hồ sơ, công việc của người dân, doanh nghiệp nhằm khắc phục tình trạng chậm trễ hoặc không tiếp dân, không giải quyết hồ sơ, công việc của người dân doanh nghiệp…

Minh Châu – Đoàn Mai​


1 - 3 Next
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lương Hữu Ích – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch

             Địa chỉ: Số 01, đường Phạm Văn Thuận, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251)3521.234 – 3521.110 – Fax: (0251)3521.090 – Email: ubnd-nt@dongnai.gov.vn

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

-------------------------------------------------------------------------------

Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin - Địa chỉ: Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: (0251)3251.139, Email: pvhtt-nt@dongnai.gov.vn

(Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn)​​