Thứ 6 - 26/02/2016
Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Miễn dịch sau tiêm phòng COVID-19 suy yếu theo thời gian, cần tiêm nhắc mũi ba sau tiêm mũi hai 3 tháng và tiêm mũi bốn sau tiêm mũi ba 4 tháng để được bảo vệ liên tục
Khuyến khích cá nhân, tổ chức Nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công https://dichvucong.dongnai.gov.vn tạo sự thuận lợi, nhanh chống, an toàn và tiết kiệm chi phí trong giao dịch hành chính
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2021)
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Chuyển đổi số và an toàn thông tin giữa huyện Nhơn Trạch và VNPT Đồng Nai

Chiều ngày 21/6/2022, Hội trường UBND huyện Nhơn Trạch đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số và an toàn thông tin giữa UBND huyện Nhơn Trạch và VNPT Đồng Nai. Đến dự lễ ký kết, có ông Trần Minh Tân – Phó Trưởng Phòng CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh; ông Huỳnh Văn Ngữ - Tiến sĩ CNTT - Chuyên gia tư vấn Chuyển đổi số tỉnh; huyện Nhơn Trạch có bà Nguyễn Thị Giang Hương – Phó Bí thư, CT.UBND huyện; đại diện VNPT Đồng Nai có ông Phạm Hùng Đức – Trưởng đại diện – Giám đốc VNPT Đồng Nai.

lla.png

Ông Phạm Hùng Đức - Trưởng đại diện – Giám đốc VNPT Đồng Nai cho biết, thời gian vừa qua, UBND huyện Nhơn Trạch và VNPT Đồng Nai đã phối hợp đẩy mạnh nhiều hoạt động hợp tác trên lĩnh vực CNTT – viễn thông, cụ thể như:

Về xây dựng hạ tầng Viễn thông và Công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu triển khai Chính quyền điện tử của huyện Nhơn Trạch. Theo đó, VNPT Đồng Nai đã phối hợp triển khai và đưa vào sử dụng chính thức mạng truyền số liệu chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện giúp tăng cường an toàn an ninh thông tin, phục vụ tốt hơn cho việc triển khai các ứng dụng CNTT theo mô hình tập trung trên toàn huyện. Đồng thời, hiện đang cung cấp đường truyền kết nối công an xã/thị trấn trên toàn huyện, hệ thống camera giám sát giao thông của Công an huyện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Song song với việc đảm bảo an toàn về đường truyền Internet và mạng chuyên dùng cáp quang phủ khắp toàn huyện, VNPT cũng đã xây dựng hạ tầng điện toán đám mây để lưu trữ dữ liệu tập trung phù hợp với sự phát triển và xu hướng ứng dụng công nghệ, đảm bảo an toàn thông tin.

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển chính quyền điện tử của huyện Nhơn Trạch. VNPT Đồng Nai cũng đã triển khai và đưa vào sử dụng chính thức hệ thống thông tin báo cáo của huyện Nhơn Trạch đảm bảo liên thông với hệ thống báo cáo của Văn phòng chính phủ, kết nối tất cả các báo cáo từ các ban ngành, địa phương, xã/thị trấn về Văn phòng UBND tỉnh, phục vụ kịp thời việc tổng hợp thông tin báo cáo cho Lãnh đạo tỉnh, huyện và là một trong các nội dung trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện Nhơn Trạch; triển khai hệ thống quản lý văn bản điện tử cho các ban ngành, đơn vị chuyên môn sự nghiệp của huyện, góp phần xử lý kịp thời, xuyên suốt thông tin phục vụ cho chỉ đạo điều hành của chính quyền; hỗ trợ các đơn vị ứng dụng chữ ký số, áp dụng đồng bộ hệ thống quản lý văn bản đáp ứng theo Nghị định số 28, Nghị định số 30 của Chính phủ và Thông tư 01, 02 của Bộ Nội vụ về quản lý văn bản điện tử và công tác văn thư lưu trữ; triển khai nâng cấp Trục liên thông dữ liệu của tỉnh (LGSP) kết nối tất cả các ban ngành, địa phương trên toàn tỉnh với tất cả các Trục liên thông dữ liệu của Quốc gia (NGSP), Chính phủ (VDXP) góp phần kết nối xuyên suốt các hệ thống lớn của Quốc gia với huyện như: Cổng dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống báo cáo của Văn phòng chính phủ, Trung tâm điều hành của Văn phòng chính phủ, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư,…

Theo thỏa thuận, UBND huyện Nhơn Trạch và VNPT sẽ phát huy tối đa thế mạnh của hai bên, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ nhằm góp phần mang lại lợi ích chung cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp. VNPT Đồng Nai phát huy thế mạnh là nhà cung cấp dịch vụ VT-CNTT, cung cấp giải pháp số hàng đầu tại Việt Nam, ưu tiên triển khai các sản phẩm CNTT theo mô hình chính quyền số, đô thị thông minh góp phần đưa huyện Nhơn Trạch trở thành đơn vị đi đầu về chuyển đổi số. Đồng thời, hướng tới phát triển hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo công nghệ tại huyện Nhơn Trạch góp phần đưa huyện Nhơn Trạch phát huy hết nội lực để tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0). Thỏa thuận với các nội dung, cụ thể như: Hợp tác cung cấp các giải pháp, ứng dụng Viễn thông - Công nghệ thông tin phục vụ đề án Chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh; Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng phát triển hạ tầng số; Hợp tác hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và Hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực viễn thông, công nghệ thông tin và phát triển công nghiệp CNTT.

0.1.2.02231 - Copy.png

Phát biểu tại buổi Lễ, bà Nguyễn Thị Giang Hương – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện  Nhơn Trạch nhấn mạnh: Chuyển đổi số hướng đến mục tiêu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp, lấy người dân làm trung tâm và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội của địa phương; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng, an toàn trật tự xã hội và sự phát triển bền vững một cách toàn diện của địa phương. Chuyển đổi số là nhiệm vụ không của riêng cơ quan, đơn vị nào mà là sự chung tay, chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị, của các ngành, các cấp và của toàn xã hội

lls.png

Do đó, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch cũng đề nghị các bên hợp tác cần khẩn trương xây dựng và triển khai ngay kế hoạch hợp tác, trong đó cần xác định rõ và tập trung triển khai các nội dung hợp tác trọng tâm, ưu tiên, nhất là các nội dung xây dựng Chính quyền số để tạo đà và định hướng, dẫn dắt, quản lý, hỗ trợ kinh tế số và xã hội số phát triển. Việc hợp tác cần bám sát định hướng chuyển đổi số quốc gia, chiến lược phát triển Chính phủ số và tình hình thực tiễn của huyện của các cấp, ngành, địa phương, đồng thời phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên môn, các hướng dẫn của bộ, ngành để nội dung hợp tác bảo đảm tính khả thi, đồng bộ. Việc hợp tác cần gắn với việc chủ động nghiên cứu, nắm bắt các chính sách, quy định mới liên quan đến chuyển đổi số để áp dụng, vận dụng phù hợp, hiệu quả, đảm bảo các nội dung hợp tác được triển khai thuận lợi, đúng quy định, giảm phát sinh rủi ro. Cần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, các nội dung hợp tác phải hướng đến người dân, doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn thích ứng an toàn, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh…Đề nghị VNPT Đồng Nai tư vấn, hỗ trợ huyện các giải pháp chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng vào hoạt động của cơ quan nhà nước trong thời gian tới một cách có hiệu quả và đảm bảo sự đồng bộ; đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương của huyện cùng quyết tâm với huyện để thực hiện thành công, thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu được đề ra trong thời gian tới.

Minh Châu -  Đoàn Mai


1 - 3 Next
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lương Hữu Ích – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch

             Địa chỉ: Số 01, đường Phạm Văn Thuận, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251)3521.234 – 3521.110 – Fax: (0251)3521.090 – Email: ubnd-nt@dongnai.gov.vn

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

-------------------------------------------------------------------------------

Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin - Địa chỉ: Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: (0251)3251.139, Email: pvhtt-nt@dongnai.gov.vn

(Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn)​​