Thứ 6 - 26/02/2016
Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Miễn dịch sau tiêm phòng COVID-19 suy yếu theo thời gian, cần tiêm nhắc mũi ba sau tiêm mũi hai 3 tháng và tiêm mũi bốn sau tiêm mũi ba 4 tháng để được bảo vệ liên tục
Khuyến khích cá nhân, tổ chức Nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công https://dichvucong.dongnai.gov.vn tạo sự thuận lợi, nhanh chống, an toàn và tiết kiệm chi phí trong giao dịch hành chính
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2021)
​Hội nghị tư vấn các giải pháp chuyển đổi số trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025, định hướng năm 2030

Trên cơ sở ký kết hợp tác chiến lược về chuyển đổi số và an toàn thông tin giai đoạn 2022-2026 giữa UBND huyện Nhơn Trạch và VNPT tỉnh Đồng Nai. Nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ/dự án để triển khai trong năm 2022-2026 về chuyển đổi số trên địa bàn huyện, vừa qua, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị tư vấn các giải pháp chuyển đổi số trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025, định hướng năm 2030.

0.1.2.022243.png

Ông Lưu Thanh Bình – Trưởng Phòng LĐ,TB&XH

huyện phát biểu ý kiến tại Hội nghị


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Huỳnh Bảo Quốc – đại diện VNPT Đồng Nai tư vấn các giải pháp nhiệm vụ dự án chuyển đổi số cho huyện trong các tháng cuối năm và lộ trình 2023-2025 trên địa bàn huyện. Cụ thể, trong các tháng cuối năm 2022 tập trung các nhiệm vụ như: huyện cần tập trung công tác chuyển đổi nhận thức qua việc đào tạo, tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng, tổ chức các Hội thảo về chuyển đổi số doanh nghiệp; Rà soát lại thực trạng của hạ tầng số để biết được hiện trạng để triển khai phù hợp, Khảo sát các phần mềm dữ liệu hiện có của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện để làm cơ sở triển khai cho phù hợp, đồng thời kế thừa những ứng dụng hiện có của tỉnh để khai thác và chia sẽ dữ liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương,…Đại diện đơn vị tư vấn cũng đề nghị UBND huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền ích lợi của việc ứng dụng chữ ký số trong các hoạt động giao dịch trên môi trường mạng (hóa đơn điện tử) góp phần thúc đẩy phát triển chính quyền số, tuyên truyền đến người dân trên địa bàn huyện thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; đồng thời, địa phương cũng cần tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện (thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng). Đến năm 2023, UBND huyện sẽ lựa chọn các dự án đầu tư trên những lợi thế sẵn có về hạ tầng, cơ sở vật chất để triễn khai nhanh và tiết kiệm chi phí, đồng thời rà soát triển khai các dự án trên các lĩnh vực ưu tiên như: y tế, giáo dục, đất đai, xây dựng, môi trường để đáp ứng phục vụ tốt cho công tác quản lý và phục vụ nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó huyện cần triển khai và khai thác có hiệu quả về Hệ thống thông tin tin báo cáo tỉnh triển khai để có thông tin, dữ liệu về kinh tế - xã hội của huyện để phục vụ cho Trung tâm điều hành thông minh huyện (OC) một cách đầy đủ dữ liệu, thông tin để phân tích theo thời gian thực giúp cho lãnh đạo ra quyết định một cách chính xác và kịp thời. Ngoài ra, UBND huyện cũng cần phải tính toán đến phương án về nguồn nhân lực để phục vụ cho việc vận hành Trung tâm OC, đồng thời có cơ chế chính sách hỗ trợ cho công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện trong thời gian tới nhất là chuyển đổi số trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tại Hội nghị, các cơ quan chuyên môn của huyện cũng đã đề xuất Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện hỗ trợ một số giải pháp chuyển đổi số trên lĩnh vực các ngành, cụ thể: Phòng LĐ,TB&XH huyện đề xuất chuyển đổi số hướng tới việc xây dựng ứng dụng số đối với lao động việc làm trong việc cung ứng trên thị trường lao động trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng lao động và người lao động dễ dàng tuyển dụng và tìm việc làm theo mong muốn dựa trên các thông tin được cung cấp của đơn vị tuyển dụng và thông tin nhu cầu tiềm việc của người lao động,…; Phòng Tư pháp đề xuất ứng dụng quản lý xử phạt vi phạm hành chính giúp cho công tác quản lý thuận lợi hơn, hỗ trợ trong công việc tra cứu các điều khoản trong các văn bản quy phạm pháp luật để XPHC; Bảo hiểm Xã hội huyện cũng cho biết, hiện nay ngành bảo hiểm đã thực hiện chuyển đổi số qua việc thực hiện chi trả bảo hiểm qua tài khoản cá nhân và hình thức nộp hồ sơ là trực tuyến tạo thuận lợi cho người lao động không phải đi đến Bảo hiểm Xã hội huyện để giao dịch. Để lan tỏa rộng rãi đến người lao động, Bảo hiểm Xã hội kiến nghị BCĐ chuyển đổi số huyện hỗ trợ chỉ đạo các ngành có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để người lao động biết tham gia thực hiện góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác chuyển đổi số trên lĩnh vực bảo hiểm và góp phần vào công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện; Phòng Kinh tế huyện cũng có ý kiến về việc xây dựng ứng dụng Nhơn Trạch trực tuyến (App Nhơn Trạch) theo đó, hiện nay tỉnh cũng đang triển khai ứng dụng trực tuyến dùng chung của tỉnh “ứng dụng Công dân số tỉnh Đồng Nai, vì vậy đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin huyện rà soát lại những thông tin đặc thù của huyện để cung cấp lên App Nhơn Trạch, tránh chồng chéo với tỉnh, đồng thời, làm việc với các ngành về nhiệm vụ chuyển đổi số đối với từng ngành, lĩnh vực để có cơ sở tổ chức họp Ban chỉ đạo để xin ý kiến thống nhất triển khai thực hiện…

Phát biểu Kết luận tại Hội nghị, ông Lương Hữu Ích – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị:

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tham mưu chấn chỉnh việc sử dụng chữ ký số của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; chủ động tham mưu BCĐ Chuyển đổi số huyện họp Tổ giúp việc để nắm bắt tình hình triển khai thực hiện và họp một số ngành cần chuyền đổi số trên lĩnh vực ưu tiên; phối hợp với Trung tâm CNTT – Sở Khoa học và Công nghệ đưa ra danh mục xin kinh phí từ nguồn Chuyển đổi số của tỉnh đầu tư. Phối hợp với VNPT: triển khai sớm các dự án chương trình của huyện; rà soát các dự án của tỉnh để huyện thụ hưởng và tránh chồng chéo; xây dựng Kế hoạch thực hiện trong 4 tháng cuối năm 2022, năm 2023 và các năm tiếp theo theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy; Duy trì việc họp Tổ với VNPT (qua hình thức trực tuyến); rà soát trước nơi sẽ đặt đô thị thông minh; xây dựng kế hoạch tập huấn cho lãnh đạo, chuyên viên CNTT cấp xã, Tổ Công nghệ số cộng đồng; rà soát nắm lại tìn hình hạ tầng số của  huyện (tỷ lệ hộ gia đình có sử dụng mạng wifi, tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh của người dân, hạ tầng phủ sóng,…)

Về việc xây dựng Trung tâm OC: Hiện nay tỉnh đang đánh giá hiệu quả đô thị thông minh của thành phố Biên Hòa và Long Khánh thực hiện có hiệu quả để nhân rộng trên toàn tỉnh, do đó, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện cần có phương án về nguồn nhân lực để thực hiện trong thời gian tới khi xây dựng Trung tâm điều hành thông minh của huyện, đồng thời Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND huyện tờ trình xin chủ trương của tỉnh về việc xây dựng Trung tâm điều hành thông minh của huyện để phục vụ chuyển đổi số tại địa phương.

Đối với các phòng ban chuyên môn thuộc huyện có dự án đề xuất chuyển đổi số cần thống nhất để hoàn chỉnh đô thị trung tâm điều hành thông minh trong năm 2023. Trong đó, giao Công an huyện phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện hệ thống camera an ninh. Công an huyện tăng cường tuyên truyền, vận động người dân lắp đặt camera an ninh tại các cửa hàng, cơ sở sản xuất kinh doanh và cho kết nối vào hệ thống Camera của Công an huyện, đồng thời, làm việc với Ban quản lý các Khu Công nghiệp lắp đặt camera ở Khu Công nghiệp và kết nối vào hệ thống Camera của Công an huyện…Đơn vị VNPT, Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an huyện và Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp thí điểm ứng dụng lắng nghe mạng xã hội trong công tác quản lý thông tin trên mạng xã hội nhằm có biện pháp xử lý kịp thời các cá nhân, tổ chức lợi dụng thông tin mạng xã hội để tuyên truyền sai lệch chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương. Phòng Nội vụ khẩn trương thực hiện số hóa tài liệu, chỉnh lý tài liệu để số hóa…

Các xã, thị trấn phải thường xuyên họp Ban Chỉ đạo cấp xã, chỉ đạo các Tổ Công nghệ số cộng đồng để tiến hành triển khai nhiệm vụ tại địa phương…và thành lập Tổ giúp việc của xã, đồng thời, tập hợp lực lượng học sinh, sinh viên ra trường trưng tập vào Tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ trong việc thực hiện chuyển đổi số của địa phương.

Minh Châu – Đoàn Mai


1 - 3 Next
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lương Hữu Ích – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch

             Địa chỉ: Số 01, đường Phạm Văn Thuận, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251)3521.234 – 3521.110 – Fax: (0251)3521.090 – Email: ubnd-nt@dongnai.gov.vn

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

-------------------------------------------------------------------------------

Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin - Địa chỉ: Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: (0251)3251.139, Email: pvhtt-nt@dongnai.gov.vn

(Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn)​​