Skip Ribbon Commands Skip to main content
 

 Nội dung bản tin

 
Kết luận số 02-KL/HU ngày 03/12/2015 của ban chấp hành đảng bộ huyện (khóa V)
Cập nhật: 07-01-2016 10:53
Về một số chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2016

Tại kỳ họp lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa V) đã thống nhất kết luận một só chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2016 như sau:

1. Lĩnh vực kinh tế, môi trường:

- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 2010): tăng 17-18%.

- Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản (giá cố định 2010): tăng 3-4%.

- Tổng mức lưu chuyển hàng hoá: tăng 25-26%.

- Tổng vốn huy động đầu tư phát triển: 9.500 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân đầu người (theo chuẩn nông thôn mới): 45 triệu đồng.

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thực hiện đạt hoặc vượt dự toán hàng năm được giao.

- Thu gom và xử lý 100% chất thải y tế, chất thải nguy hại; thu gom và xử lý 97% chất thải rắn sinh hoạt, 100% chất thải công nghiệp không nguy hại.

- Tỷ lệ cây xanh che phủ >30%, trong đó tỷ lệ che phủ rừng đạt 20-21%.

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2016 từ 1% trở xuống (<=1).

- Phấn đấu đạt bình quân trên 13 giường trên vạn dân và có trên 3 bác sĩ trên vạn dân.

- Tỷ lệ trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng đạt trên 98%. Duy trì 100% trạm y tế có bác sỹ phục vụ ổn định và 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

- Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng về cân nặng theo độ tuổi xuống còn 7% và về chiều cao theo độ tuổi xuống còn 17%.

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 75%.

- Phấn đấu 99% hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, 100% ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa.

- Cuối năm 2016, phấn đấu 12/12 xã được công nhận xã nông thôn mới.

- Giải quyết việc làm cho 5.300 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 54% (có 13-14% lao động được đào tạo từ trung cấp trở lên).

- Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 1% (theo chuẩn mới).

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện từ các nguồn và sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia 50%.

3. Lĩnh vực an ninh - quốc phòng:

- Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân hai cấp huyện, xã.

- Giảm tai nạn giao thông từ 3-5%.

- Giảm tội phạm các loại từ 3-5%.

- Phấn đấu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt 95%.

- Phấn đấu thực hiện đạt trên 70% số việc có điều kiện thi hành án.

4. Công tác vận động quần chúng:

- Đảm bảo tỷ lệ tập hợp số người trong độ tuổi tham gia vào các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đạt từ 88% trở lên, riêng Đoàn thanh niên đạt từ 60% trở lên và Hội Liên hiệp thanh niên đạt từ 65% trở lên.

- Đảm bảo tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt từ 80% trở lên. Tỷ lệ lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt đạt từ 45% trở lên và phấn đấu từng đoàn thể có trên 85% cơ sở vững mạnh, không có cơ sở yếu kém.

- Phấn đấu thành lập mới từ 02-03 tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp và khu vực nhà trọ.

5. Công tác xây dựng Đảng:

- Phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt từ 6-7%/năm so với tổng số đảng viên có tại thời điểm cuối năm. 100% tổ chức cơ sở đảng có nguồn trung kiên làm tốt công tác phát triển đảng viên mới.

- Tỷ lệ cán bộ chủ chốt cấp huyện đạt chuẩn về trình độ chuyên môn đạt 100% và về trình độ chính trị đạt trên 65%. Tỷ lệ công chức cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn đúng chức danh là 100% và về chính trị từ trung cấp trở lên là trên 50%. Tỷ lệ cán bộ chuyên trách đạt chuẩn về chuyên môn là trên 80% và về chính trị từ trung cấp trở lên là trên 60%.

- Phấn đấu thành lập từ 01-02 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài.

- Đảm bảo tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng đạt trên 99% (trừ các đồng chí được miễn sinh hoạt).

- Phấn đấu có trên 80% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh”; trên 85% đảng viên được công nhận đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Có 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký và trên 95% đảng viên thực hiện tốt việc nêu gương; 100% cấp ủy thực hiện tốt quy chế.

- Giải quyết dứt điểm 95% đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên và 100% đơn khiếu nại kỷ luật của đảng viên thuộc thẩm quyền; tỷ lệ đảng viên trong toàn Đảng bộ bị thi hành kỷ luật hàng năm dưới 1% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ.

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Thông báo

 


 

 Hình ảnh

 
 •                ...
 •                ...
 • Chủ tịch nước tặng Huân chương...
 • Chủ tịch nước tặng Huân chương...
 • Chủ tịch nước tặng Huân chương...

 

 Liên Kết Website