Skip Ribbon Commands Skip to main content
 

 Nội dung bản tin

 
Xã Phước Khánh: Tập huấn triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012
Cập nhật: 22-05-2017 03:58
Vừa qua, UBND xã Phước Khánh tổ chức tập huấn triển khai Luật Hợp tác xã 2012 và các văn bản pháp luật liên quan cho các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi hợp tác xã huyện,chủ nhiệm các HTX trên địa bàn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến, hướng dẫn nội dung của Luật HTX năm 2012, bao gồm 09 chương, 64 Điều với những nội dung chủ yếu sau: Hướng dẫn chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, điều hành hợp tác xã; công tác tài chính, công nợ; xác định tư cách thành viên và cấp giấy chứng nhận vốn góp của thành viên hợp tác xã; xây dựng phương án hoạt động của hợp tác xã bảo đảm dịch vụ cho các thành viên của các hợp tác xã theo đúng quy định tại Nghị định số 193 của Chính phủ; phương án phân phối lợi nhuận sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, trích lập các quỹ, còn lại phân phối theo mức đóng góp của các thành viên và trả lương cho cán bộ điều hành hợp tác xã theo kết quả và hiệu quả; hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã, nội dung và chương trình tổ chức đại hội thành viên hợp tác xã và đăng ký lại hoạt động theo Luật  Hợp tác xã năm 2012. Ngoài ra, các học viên còn được tiếp thu một số nội dung các văn bản liên quan như: Quyết định 226/QĐ-TTg, của Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020; Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn về đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX.

18359281_426464217717753_4379254562802102792_o.jpg
Ông Trần Ngọc Khoản – Giám đốc trung tâm Hỗ trợ, Liên minh HTX triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho các học viên, nhằm củng cố cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của các hợp tác xã theo quy định của pháp luật, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của kinh tế tập thể góp phần phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội tại địa phương.

Phan Linh

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Thông báo

 


 

 Hình ảnh

 
 •                ...
 •                ...
 • Chủ tịch nước tặng Huân chương...
 • Chủ tịch nước tặng Huân chương...
 • Chủ tịch nước tặng Huân chương...

 

 Liên Kết Website