Skip Ribbon Commands Skip to main content
 

 Nội dung bản tin

 
Triển khai thực hiện giai đoạn 2 (2017-2020) Đề án “Phát triển quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn Trạch giai đoạn 2014-2020”
Cập nhật: 07-06-2017 09:22
Nhằm tiếp tục triển khai những nhiệm vụ cụ thể và xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt những nội dung giai đoạn 2 (2017-2020) của Đề án “Phát triển quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn Trạch giai đoạn 2014-2020”. Trong giai đoạn 2 (2017-2020), Đề án tập trung thực hiện một số nội dụng, cụ thể như sau:

Thứ nhất, nâng cao năng lực quản lý và hỗ trợ quan hệ lao động tại doanh nghiệp của cơ quan quản lý nhà nước: Phối hợp tổ chức hoặc cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn đội ngũ cán bộ làm công tác về quan hệ lao động, hoà giải viên lao động, đảm bảo về số lượng và chất lượng theo quy định của Bộ Luật Lao động; Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, việc làm của doanh nghiệp; Thực hiện tốt các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ hai, nâng cao năng lực các chủ thể trong quan hệ lao động: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2012 và Luật Công đoàn năm 2012; Tăng cường vai trò của công đoàn cấp trên cơ sở trong việc hỗ trợ trực tiếp, thường xuyên đối với công đoàn cơ sở, chú trọng việc ưu tiên hỗ trợ những doanh nghiệp đã thành lập hoặc chưa thành lập công đoàn cơ sở có nguy cơ xảy ra tranh chấp lao động tập thể và đình công nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ bằng các hoạt động cụ thể (tập huấn chuyên đề nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở, giải quyết tranh chấp lao động tập thể, hướng dẫn đối thoại tại nơi làm việc và tổ chức hội nghị người lao động …); Thí điểm việc hỗ trợ của công đoàn cấp trên làm việc trực tiếp với công đoàn cơ sở đưa ra các khuyến nghị về những nội dung, điều khoản cơ bản trong thoả ước lao động tập thể tại doanh nghiệp…; Phối hợp triển khai thí điểm tổ chức đối thoại nhóm doanh nghiệp.

Thứ ba, tạo lập và nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại, thương lượng và ký kết thoả ước lao động tập thể: Phối hợp thực hiện các thí điểm về mô hình đối thoại, thương lượng ký kết thoả ước lao động tập thể tại doanh nghiệp. Góp phần nâng cao vai trò hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động trong quá trình đối thoại, thương lượng và ký kết thoả ước lao động tập thể.

Thứ tư, chủ động giảm thiểu tranh chấp lao động tập thể và đình công xảy ra: Phối hợp triển khai thực hiện thí điểm việc áp dụng quy trình giải quyết đình công theo quy định của pháp luật. Đánh giá rút kinh nghiệm để hoàn thiện quy trình giải quyết đình công không đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định và mở rộng diện áp dụng.

Thứ năm, cải thiện, phát triển các yếu tố môi trường – xã hội có tác động đến quan hệ lao động và nhà ở cho công nhân: Đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình nhà ở xã hội cho công nhân. Đa dạng hoá các chế độ ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng…nhằm thu hút, khuyến khích các thành phần kinh tế xây dựng nhà ở, nhà cho thuê cho công nhân tại các khu công nghiệp tập trung…

 

Phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 1. Giai đoạn 2 của Đề án, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức các hoạt động nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao đời sống của người lao động nói riêng, góp phần ổn định trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện Nhơn Trạch nói chung.

Đoàn Mai

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Thông báo

 


 

 Hình ảnh

 
 •                ...
 •                ...
 • Chủ tịch nước tặng Huân chương...
 • Chủ tịch nước tặng Huân chương...
 • Chủ tịch nước tặng Huân chương...

 

 Liên Kết Website