Skip Ribbon Commands Skip to main content
 

 Nội dung bản tin

 
Triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2017 trên địa huyện Nhơn Trạch.
Cập nhật: 14-06-2017 02:31
UBND huyện Nhơn Trạch đã triển khai Kế hoạch hoạt động nhằm tổ chức thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em năm 2017 với chủ đề “Triển khai Luật trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”, từ ngày 01/6/2017 đến ngày 30/6/2017.

Theo đó, nhiều hoạt động đã được triển khai thực hiện nhằm hưởng ứng Tháng hành động như: truyền thông về “Tháng hành động Vì trẻ em năm 2017” (Tổ chức thực hiện từ ngày 01/6 đến 30/6/2017); Thông tin trên hệ thống truyền thanh, treo băng rôn, áp phích; tổ chức các buổi tư vấn cộng đồng để trẻ em có kỹ năng tự biết bảo vệ mình; tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ trẻ em, các diễn đàn để trẻ em bày tỏ ý kiến của mình nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội và của mỗi gia đình về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với trẻ em. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình ảnh hưởng tới trẻ em, phòng chống bạo lực trẻ em; phòng, chống tại nạn thương tích đối với trẻ em.

thang tre em 2017.JPG

Thông qua các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc hỗ trợ, can thiệp, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; ưu tiên tiếp nhận, xử lý kịp thời tin báo, tố giác về bạo lực, xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em là nạn nhân trong quá trình tố tụng. Thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em về bảo vệ trẻ em; kỹ năng phòng ngừa, xử lý các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em; phát hiện, lên tiếng tố cáo các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Loan Trần

 

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Thông báo

 


 

 Hình ảnh

 
 •                ...
 •                ...
 • Chủ tịch nước tặng Huân chương...
 • Chủ tịch nước tặng Huân chương...
 • Chủ tịch nước tặng Huân chương...

 

 Liên Kết Website