Skip Ribbon Commands Skip to main content
 

 Nội dung bản tin

 
Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan
Cập nhật: 14-06-2017 02:36
Vừa qua, UBND huyện Nhơn Trạch đã có văn bản về việc triển khai thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Đề án với mục tiêu tạo sự chuyển biến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; thúc đẩy sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình và chương trình phát sóng có giá trị phục vụ công chúng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Để đạt được mục tiêu trên, Đề án cũng đề ra những nhiệm vụ, giải pháp như: tiến hành nghiên cứu, rà soát, đánh giá để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trong hệ thống pháp luật hiện hành, bảo đảm phù hợp thông lệ quốc tế; tăng cường năng lực quản lý và thực thi; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hợp tác quốc tế; tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho các chủ thể quyền, cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng và công chúng; huy động xã hội hóa trong công tác truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

so-huu-tri-tue-la-gi-tai-sao-phai-bao-ho-so-huu-tri-tue-52851.jpg

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020, đó là: củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý và có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan đặc biệt trong quá trình phát triển ngành công nghiệp văn hóa của tỉnh; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; 80% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ; có khoảng 25 lượt người là các chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan được tham dự các lớp tập huấn mỗi năm. Đến năm 2025, có cán bộ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với hoạt động đăng ký; 100% cán bộ quản lý, thực thi pháp luật tham gia tập huấn nghiệp vụ và 50 lượt người là chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan tham dự các lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan mỗi năm.

Xuân Mai

 

 

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Thông báo

 


 

 Hình ảnh

 
 •                ...
 •                ...
 • Chủ tịch nước tặng Huân chương...
 • Chủ tịch nước tặng Huân chương...
 • Chủ tịch nước tặng Huân chương...

 

 Liên Kết Website