Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Shared Documents :All DocumentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

Share a document with the team by adding it to this document library.
  
  
  
  
2020.14.9 Lich tiep cong dan thang 9.pdf
  
9/14/2020 8:40 AMNo presence informationPhong VHTT huyen Nhon Trach
203.BC.UBND.10.4.2020_1.signed.pdf
  
4/13/2020 10:43 AMNo presence informationPhong VHTT huyen Nhon Trach
35- HUONG DAN CHUYEN DE 2018.doc
  
4/10/2018 2:35 PMNo presence informationPhong VHTT huyen Nhon Trach
383.TB.UBND.22.5.2018_1.PDF
  
6/15/2018 10:57 AMNo presence informationPhong VHTT huyen Nhon Trach
569.BC.UBND.15.9.2020_1.signed.pdf
  
9/23/2020 9:54 AMNo presence informationPhong VHTT huyen Nhon Trach
570.BC.UBND.15.9.2020_1.signed.pdf
  
9/23/2020 9:52 AMNo presence informationPhong VHTT huyen Nhon Trach
627.TB.UBND.01.10.2020_1.signed.pdf
  
10/12/2020 8:52 AMNo presence informationPhong VHTT huyen Nhon Trach
96.BC.UBND.05.3.2020_1.signed.pdf
  
3/8/2020 5:28 PMNo presence informationPhong VHTT huyen Nhon Trach
BTGTU-HD-0114-2020.pdf
  
3/17/2020 8:32 AMNo presence informationLe Ngoc Lan
CAC KY DAI HOI DANG.docx
  
2/1/2021 3:58 PMMai Thanh Hùng
DANH SACH DK BAN DAN THAT NGAY 27102016.doc
  
11/24/2016 11:00 AMSystem Account
DCTT110namToHieu.doc
  
3/25/2022 9:03 AMMai Thanh Hùng
Đề cương 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh 02.9.2020.doc
  
8/25/2020 9:22 AMNo presence informationLe Ngoc Lan
de cuong 80 nam Ngay Nam Ky khoi nghia.docx
  
11/4/2020 9:32 AMNo presence informationLe Ngoc Lan
DE CUONG KY NIEM 110 NAM NGAY SINH DONG CHI NGUYEN DUY TRINH.pdf
  
7/14/2020 3:18 PMNo presence informationLe Ngoc Lan
De cuong tuyen truyen  ky niem 100 nam ngay sinh dong chi Le Duc Anh.docx
  
11/4/2020 9:36 AMNo presence informationLe Ngoc Lan
DE CUONG TUYEN TRUYEN 100 NAM NGAY SINH DONG CHI TO HUU.doc
  
10/1/2020 9:08 AMNo presence informationLe Ngoc Lan
DE CUONG TUYEN TRUYEN 120 NAM NGAY SINH DONG CHI PHUNG CHI KIEN.pdf
  
5/6/2021 3:00 PMMai Thanh Hùng
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 130 NAM NGAY SINH CHU TỊCH TON DUC THANG.pdf
  
8/13/2018 9:06 AMNo presence informationPhong VHTT huyen Nhon Trach
DE CUONG TUYEN TRUYEN 200 NAM NGAY SINH ANG GHEN.doc
  
11/13/2020 10:25 AMNo presence informationLe Ngoc Lan
DE CUONG TUYEN TRUYEN 45 NAM GIAI PHONG MIEN NAM.docx
  
4/21/2020 2:13 PMNo presence informationLe Ngoc Lan
DE CUONG TUYEN TRUYEN 90 NAM NGAY TRUYEN THONG CONG TAC DAN VAN CUA DANG.docx
  
9/16/2020 9:00 AMNo presence informationLe Ngoc Lan
DE CUONG TUYEN TRUYEN 90 NAM NGAY TRUYEN THONG NGANH TUYEN GIAO CUA DANG.docx
  
7/23/2020 9:29 AMNo presence informationLe Ngoc Lan
de cuong tuyen truyen 91 nam thanh lap dang. 03.2.2021.docx
  
2/1/2021 4:01 PMMai Thanh Hùng
DE CUONG TUYEN TRUYEN CHIEN THANG THU DONG 1950.docx
  
9/16/2020 9:10 AMNo presence informationLe Ngoc Lan
de cuong tuyen truyen dai hoi thi dua yeu nuoc.docx
  
10/13/2020 2:16 PMNo presence informationLe Ngoc Lan
DE CUONG TUYEN TRUYEN KY HOP THU 10 QUOC HOI KHOA XIV.docx
  
12/24/2020 9:50 AMNo presence informationLe Ngoc Lan
DE CUONG TUYEN TRUYEN KY HOP THU 11 QUOC HOI KHOA XIV.pdf
  
5/6/2021 2:57 PMMai Thanh Hùng
DE CUONG TUYEN TRUYEN KY NIEM 110 NAM NGAY SINH DONG CHI LE VAN LUONG.docx
  
3/25/2022 9:09 AMMai Thanh Hùng
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ MINH KHAI.docx
  
9/16/2020 3:08 PMNo presence informationLe Ngoc Lan
1 - 30Next