Ban hành Kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2012

Nhằm tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, đặc biệt là tuyên truyền quan điểm của Đảng ta về xử lý những vấn đề liên quan đến biển Đông, trong tháng 4 vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nhơn Trạch đã ban hành Kế hoạch số 06-KH/BTG về tuyên truyền biển, đảo năm 2012.

Theo Kế hoạch, trong năm 2012, công tác tuyên truyền biển, đảo được chú trọng tập trung ở 07 nội dung cơ bản. Đó là:

Đồng chí Quách Hữu Đức- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện đang thăm hỏi và động viên chiến sĩ mới tại vùng 5 hải quân.

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến những cơ sở pháp lý, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo trên biển Đông; những văn bản pháp lý về biển, đảo Việt Nam đã ký với các nước láng giềng, các nước có liên quan; những kiến thức cơ bản, phổ thông các văn bản pháp luật về biển, đảo của Nhà nước ta và Luật biển quốc tế năm 1982; tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh, bảo vệ, gìn giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần bảo vệ gìn giữ môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia có biển.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhất là trong thế hệ trẻ về vai trò, thế mạnh, ý nghĩa, tầm quan trọng, vị trí tiềm năng và vị trí chiến lược của biển, đảo nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 3. Tuyên truyền, giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế biển ở các địa phương, các ngành và cả nước; vai trò các thành phần kinh tế tham gia tích cực vào phát triển kinh tế biển; những thành tựu hợp tác quốc tế về biển. Tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố, mô hình mới trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội, đảm bảo giữ gìn an ninh và chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

4. Tuyên truyền phổ biến những kiến thức ứng dụng, chuyển giao những thành tựu khoa học tiên tiến trong quản lý, nuôi trồng, đánh bắt, khai thác nguồn lợi thủy sản, hải sản; kiến thức về cứu hộ, cứu nạn, về thời tiết, về phòng chống thảm họa thiên tai, biến đồi khí hậu, mực nước biển dâng; tuyên truyền bảo vệ tài nguyên môi trường biển; phát triển khoa học, công nghệ biển.

5. Tuyên truyền các “tổ đội tàu, thuyền đoàn kết” dân quân tự vệ; đấu tranh chống các hiện tượng sai trái, tiêu cực trên biển, đảo như: vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông trên biển; đánh bắt có tính chất hủy diệt nguồn lợi thủy, hải sản; phá hoại môi trường sinh thái trên biển; tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền, quyền tài phán vùng biển nước ta; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thủ đoạn, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực cơ hội, thù địch xuyên tạc về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

6. Tuyên truyền thu hút nguồn lực xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam đến năm 2015; tuyên truyền về thực hiện dân sự hóa trên biển, đảo; tuyên truyền nâng cao chất lượng phủ sóng của các phương tiện thông tin; các chính sách khuyến khích nhân dân ra định cư trên đảo, làm ăn dài ngày trên biển; chiến lược biển, đảo đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa X).

7. Tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm của các tầng lớp nhân dân đối với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; tuyên truyền các chính sách hậu phương Quân đội, về các phong trào thi đua yêu nước, những nghĩa cử cao đẹp của cá nhân, tập thể với các hoạt động hướng về biển, đảo của Tổ quốc thân yêu; tuyên truyền các hoạt động giao lưu kết nghĩa với các đơn vị Hải quân đóng chân trên địa bàn; tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương gắn với nhiệm vụ quốc phòng- an ninh.

Được biết, Nhơn Trạch là một trong những đơn vị tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền biển, đảo trong thời gian qua được tỉnh ghi nhận và đánh giá cao.

Ngọc Thanh

  Gửi          In         Phản hồi         Top

Tin đã đưa
 
Thăm dò dư luận
Bạn hãy cho biết ý kiến của mình về mô hình "1 cửa liên thông"
Rất tốt, hãy tiếp tục thực hiện vì giúp người dân giảm việc đi lại, tiết kiệm thời gian, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh hơn.
Không nên thực hiện, hãy để người dân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận "1 cửa" của huyện.
Tôi không thấy khác biệt gì trong việc có thực hiện hay không mô hình này.
  
Liên kết website
Đăng nhập
Từ điển
Số lượt truy cập
8012270