Những mẩu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

07-07-2009 09:46

Bài: Bác muốn biết sự thật kia - Người trình bày: Nguyễn Thị Tuyết

Bài: Đón vua hay đón Bác - Người trình bày: Nguyễn Thị thanh Thúy

Bài: Dù tá hay tướng cũng phải phục vụ nhân dân - Trần Minh Quân

Bài: Bác Hồ tắm cho trẻ ở Việt Bắc - Nguyễn Thị Tuyết

Bài: Có ăn bớt phần cơm của con không - Lê Ngọc Lân

Bài: Đạo đức của người an cơm - Lê Thị Tuyết Vũ

Bài: Đời sống của dân quan trọng hơn - Nguyễn Thị Thu Hà

Bài: Thanh niên phải gương mẫu trong đoàn kết - Lưu Thanh Thảo Ly

Bài: Chủ tịch nước cũng không có đặc quyền - Nguyễn Thị Lan Phương

Bài: Câu chuyện về ba chiếc balô - Trần Thị Hoa Chi

Bài: Từ đôi dép đến chiếc xe ôtô - Nguyễn Thị Ngọc Như