Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
Attachment9/19/2022
Công khai đường dây nóng và hộp thư điện tử của UBND huyện về tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp
UBND huyện11Đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu10Đường dây nóng11
  
Attachment9/5/2022
Đề nghị xét công nhận xã Phú Hội và xã Vĩnh Thanh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
UBND huyện11Thông tin - Truyền thông7Văn bản chỉ đạo điều hành3
  
Attachment9/8/2022
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng
Bộ Thông tin và Truyền thông4Thông tin - Truyền thông7Thông tư5
  
Attachment8/6/2022
Ban hành Yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs) (Phiên bản 1.0)
Bộ Thông tin và Truyền thông4Thông tin - Truyền thông7Quyết định1
  
Attachment2/12/2020
Ban hành quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính Phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh1Thông tin - Truyền thông7Quyết định1
  
Attachment6/20/2022
Phê duyệt đề án đảm bảo an toàn thông tin cho đô thị thông minh giai đoạn 2022 - 2025
Bộ Thông tin và Truyền thông4Thông tin - Truyền thông7Quyết định1
  
Attachment6/24/2022
Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
Chỉnh phủ3Nghị định6
  
Attachment7/5/2022
Nội dung kiểm tra công tác quản lý đất công và công tác quản lý Trung tâm VHTT-HTCĐ thị trấn Hiệp Phước
UBND huyện11Thanh tra9Văn bản chỉ đạo điều hành3
  
Attachment6/15/2022
Thông báo kết quả thi trắc nghiệm vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã huyện Nhơn Trạch năm 2022
UBND huyện11VH-XH4Quyết định1
  
Attachment6/8/2022
Ban hành yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs) phiên bản 1.0)
Bộ Thông tin và Truyền thông4Thông tin - Truyền thông7Quyết định1
  
Attachment3/31/2022
Phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Chỉnh phủ3Thông tin - Truyền thông7Quyết định1
  
Attachment3/2/2022
Phê duyệt Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số
Bộ Thông tin và Truyền thông4Thông tin - Truyền thông7Quyết định1
  
Attachment3/31/2022
Phê duyệt Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về Họp trực tuyến thế hệ mới cho cơ quan nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân
Bộ Thông tin và Truyền thông4Thông tin - Truyền thông7Quyết định1
  
3/16/2022
V/v hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia
Bộ Thông tin và Truyền thông4Thông tin - Truyền thông7Văn bản chỉ đạo điều hành3
  
Attachment2/25/2022
Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triền nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" của Bộ TT&TT
Bộ Thông tin và Truyền thông4Thông tin - Truyền thông7Quyết định1
  
Attachment3/18/2022
Về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh1Thông tin - Truyền thông7Chỉ thị8
  
Attachment11/19/2018
Luật Đặc xá
Quốc hội10Luật9
  
Attachment2/14/2022
Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch liên ngành 42 của tỉnh về phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma tuý cai nghiện và quản lý hỗ trợ người sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng năm 2022
UBND huyện11Kế hoạch7
  
Attachment9/16/2011
Quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù
Chỉnh phủ3Nghị định6
  
Attachment4/17/2020
Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
Chỉnh phủ3Nghị định6
  
Attachment6/14/2019
Luật thi hành án hình sự
Chỉnh phủ3Luật9
  
Attachment12/18/2021
Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, nhà nước
Chỉnh phủ3Thông tin - Truyền thông7Quyết định1
  
Attachment1/27/2022
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
  
Attachment2/15/2022
V/v triển khai kết luận số 73-KL/BCĐ của trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh
UBND huyện11VH-XH4Văn bản chỉ đạo điều hành3
  
Attachment10/29/2021
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình, âm thanh và các dịch vụ tương tác”
Bộ Thông tin và Truyền thông4Thông tin - Truyền thông7Thông tư5
  
Attachment10/29/2021
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin”
Bộ Thông tin và Truyền thông4Thông tin - Truyền thông7Thông tư5
  
Attachment10/29/2021
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV)”
Bộ Thông tin và Truyền thông4Thông tin - Truyền thông7Thông tư5
  
Attachment10/31/2021
Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Chỉnh phủ3Thông tư5
  
Attachment1/7/2021
Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Chỉnh phủ3VH-XH4Nghị quyết4
  
Attachment6/17/2021
Quyết định Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
Bộ Thông tin và Truyền thông4Thông tin - Truyền thông7Quyết định1
1 - 30Next