Thứ 6 - 26/02/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM TÁI THÀNH LẬP HUYỆN NHƠN TRẠCH (01/9/1994-01/9/2024)
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH RA SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM TÁI THÀNH LẬP HUYỆN NHƠN TRẠCH (01/9/1994-01/9/2024)
ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG - LIỆT SỸ, THƯƠNG BINH, NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI NƯỚC ĐÃ XẢ THÂN VÌ SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
KHUYẾN KHÍCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NỘP HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG https://dichvucong.dongnai.gov.vn TRONG GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH

Các phòng chuyên môn thuộc huyện

1. VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN

 
2. PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN
C.Truc.png

Họ và tên: Huỳnh Thị Thanh Trúc

Năm sinh: 27/02/1978

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Nội vụ

Ngày vào Đảng: 18/06/2004; Chính thức: 18/06/2005

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Luật

Trình độ Chính trị: Cao cấp chính trị
Ta Tien Hoa.jpg

Họ và tên: Tạ Tiến Hòa

Năm sinh: 13/06/1978

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Nội vụ

Ngày vào Đảng: 17/10/2008; Chính thức: 17/10/2009

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Hành chính

Trình độ Chính trị: Cao cấp chính trị
A.Giam.jpg

Họ và tên: Trần Minh Giám

Năm sinh: 09/09/1969

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Nội vụ

Ngày vào Đảng: 03/03/2000; Chính thức: 03/03/2001

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Giáo dục chính trị, Cử nhân Tư tưởng Hồ Chí Minh

Trình độ Chính trị: Cao cấp chính trị
Quy định chức năng nhiệm vụ của Phòng Nội vụ huyện
 

3. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN


z4980333666459_67fb1bc993d2f2dba28ceee22537a8d4.jpg


 Họ và tên: Huỳnh Thị Kim Oanh

 Năm sinh: 1977

 Chức vụ: Trưởng phòng 

 Ngày vào Đảng: 17/2/2005

 Trình độ học vấn: 12/12

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Ths XDĐ&CQNN

Trình độ Chính trị: Cao cấp

​​lv.png

Họ và tên: Hồ Nguyễn Trung Trinh

Năm sinh: 1976

Chức vụ: Phó Trưởng phòng 

Ngày vào Đảng: 06/01/2003; Chính thức 06/01/2003

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa

Trình độ Chính trị: Cao cấp

Huynh Minh Hien.jpg

 Họ và tên: Huỳnh Minh Hiền

 Năm sinh: 1970

 Chức vụ: Phó Trưởng phòng 

 Ngày vào Đảng: 05/11/1998; Chính thức: 05/11/1999

 Trình độ học vấn: 12/12

  Trình độ chuyên môn: CN Lưu trữ và Quản trị Văn phòng

  Trình độ Chính trị: Cao cấp

Quy định chức năng nhiệm vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin ​ ​​Xem quyết định tại đây: 
06.2023.QD.UBND.15.9.2023.signed.pdf06.2023.QD.UBND.15.9.2023.signed.pdf
 

4. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

CAO VĂN THÀNH.jpg

Họ và tên: Cao Văn Thành

Năm sinh: 

Chức vụ:  Trưởng phòng

Ngày vào Đảng: 

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ Chính trị: 

TRẦN MINH QUÂN.jpg

Họ và tên: Trần Minh Quân

Năm sinh: 

Chức vụ:  Phó Trưởng phòng

Ngày vào Đảng: 

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ Chính trị: 

Quy định chức năng nhiệm vụ của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện​
 

5. PHÒNG KINH TẾ

​​Nguyen Van Nhan.png

Họ và tên: Nguyễn Văn Nhân

Năm sinh: 1980

Chức vụ:  Trưởng phòng

Ngày vào Đảng: 5/6/2006

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ Chính trị: Cao cấp

dien.jpg

Họ và tên: Phạm Sơn Điền

Năm sinh: 1985

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Ngày vào Đảng: 03/8/2015

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ Chính trị: Cao cấp​
tam.jpg

Họ và tên: Trương Thanh Tâm

Năm sinh: 1980

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Ngày vào Đảng: 03/6/2009

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ Chính trị: Trung cấp

Quy định chức năng nhiệm vụ của Phòng Kinh tế huyện   ​​​Xem quyết định tại đây: 03.2023.QD.UBND.12.4.2023.pdf03.2023.QD.UBND.12.4.2023.pdf
   6. PHÒNG Y TẾ

hinh BS Duong.jpg

Họ và tên: Phan Hải Đường

Năm sinh: 

Chức vụ:  Phó Trưởng phòng

Ngày vào Đảng: 

Trình độ học vấn: 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ Chính trị: 

hình thân.jpg

Họ và tên: Đỗ Hoàng Thân

Năm sinh: 

Chức vụ:  Phó Trưởng phòng

Ngày vào Đảng: 

Trình độ học vấn: 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ Chính trị: 

Quy định chức năng nhiệm vụ của Phòng Y tế huyện  ​​​​Xem quyết định tại đây:04.2023.QD.UBND.13.4.2023.pdf04.2023.QD.UBND.13.4.2023.pdf
 

7. PHÒNG QUẢN LÝ - ĐÔ THỊ

 ​z4518858361893_1ce67ea8e2c1f9cfbd6c775feab96162.jpg

Họ và tên: Hoàng Xuân Sang

Năm sinh: 08/12/1973

Chức vụ: Trưởng phòng

Ngày vào Đảng: 30/6/2006

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường – Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Trình độ Chính trị: Cao cấp Chính trị​
Luan.png

Họ và tên: Nguyễn Văn Luận

Năm sinh: 28/01/1979

Chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý Đô thị

Ngày vào Đảng: 03/10/2007 – 03/10/2008

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ  xây dựng

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị​

Vung.jpg

Họ và tên: Nguyễn Văn Vững

Năm sinh: 04/4/1980

Chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý Đô thị

Ngày vào Đảng: 02/10/2009

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Điện

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

​Quy định chức năng nhiệm vụ của Phòng Quản lý - Đô thị huyện ​Xem Quyết định tại đây: 
 

8. PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH - XÃ HỘI

Quy định chức năng nhiệm vụ của Phòng LĐ,TB&XH ​Xem Quyết định tại đây: ​02.2023.QD.UBND.12.4.2023.pdf02.2023.QD.UBND.12.4.2023.pdf
 

9. PHÒNG TƯ PHÁP

Đoàn Thị Lộc (4x6).jpg

Họ và tên: Đoàn Thị Lộc

Năm sinh: 1979

Chức vụ:  Phó Trưởng phong

Ngày vào Đảng: 03/07/2006

Trình độ  : 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật Học

Trình độ Chính trị: Cao cấp II

​Quy định chức năng nhiệm vụ của Phòng Tư pháp huyện​
 

10. PHÒNG TÀI NGUYÊN  - MÔI TRƯỜNG

 
An.jpg

Họ và tên: Phạm Hoàng An

Năm sinh​: 03/4/1977

Chức vụ: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhơn Trạch

Ngày vào Đảng: 03/4/2009 

Trình độ học vấn: Thạc sĩ

Trình độ chuyên môn: Quản lý đất đai 

Trình độ Chính trị: Cao cấp chính trị 

Đạt.jpg

Họ và tên: Phan Tấn Đạt

Năm sinh: 01/01/1985

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhơn Trạch

Ngày vào Đảng: 23/3/2010 

Trình độ học vấn: Thạc sĩ

Trình độ chuyên môn: Quản lý hành chính công 

Trình độ Chính trị: Cao cấp chính trị ​

Quy định chức năng nhiệm vụ của Phòng Tài nguyên và Môi trường ​Xem Quyết định tại đây: 01.2023.QD.UBND.12.4.2023.pdf01.2023.QD.UBND.12.4.2023.pdf

11. THANH TRA HUYỆN

 Đặng Quốc Vũ - Chánh thanh tra.jpg

Họ và tên: Đặng Quốc Vũ

Năm sinh: 20/11/1981

Chức vụ: Chánh Thanh tra huyện

Ngày vào Đảng: 03/9/2009

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Luật

Trình độ chính trị: Cao cấp chính trị.

z4518846292968_6301529b11a0387ceb64ea4f96b8df03.jpg


Họ và tên: Lữ Trọng Hưng

Năm sinh: 03/10/1980

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra huyện

Ngày vào Đảng: 09/12/2010

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai – Đại học Nông lâm Tp.HCM; Đại học Chính trị học – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trình độ chính trị: Cao cấp.


Quy định chức năng nhiệm vụ của Thanh tra huyện​

12. PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Le Minh Hung.png
Họ và tên: Lê Minh Hùng

Năm sinh: 1970

Chức vụ: Trưởng phòng

Ngày vào Đảng: 19/05/2005

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Cử nhân sư phạm Toán.

Trình độ chính trị: Cao cấp
Nguyễn Bảo Nam.jpg

Họ và tên: Nguyễn Bảo Nam

Năm sinh: 1975

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Ngày vào Đảng: 03/10/2010

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ thông tin; Cử nhân xây dựng Đảng chính quyền và Nhà nước.

Trình độ chính trị: Trung cấp
Quy định chức năng nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện​
 
1 - 3 Next
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lương Hữu Ích – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch

             Địa chỉ: Số 01, đường Phạm Văn Thuận, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251)3521.234 – 3521.110 – Fax: (0251)3521.090 – Email: ubnd-nt@dongnai.gov.vn

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

-------------------------------------------------------------------------------

Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin - Địa chỉ: Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: (0251)3251.139, Email: pvhtt-nt@dongnai.gov.vn

(Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn)​​