Thứ 6 - 26/02/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM TÁI THÀNH LẬP HUYỆN NHƠN TRẠCH (01/9/1994-01/9/2024)
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH RA SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM TÁI THÀNH LẬP HUYỆN NHƠN TRẠCH (01/9/1994-01/9/2024)
ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG - LIỆT SỸ, THƯƠNG BINH, NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI NƯỚC ĐÃ XẢ THÂN VÌ SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
KHUYẾN KHÍCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NỘP HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG https://dichvucong.dongnai.gov.vn TRONG GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH

Bộ thủ tục hành chính

Triển khai thực hiện Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 của UBND tỉnh v/v công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điệnt ử giải quyết TTHC được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thuỷ nội đia thuộc thẩm quyền giải

Triển khai thực hiện Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 của UBND tỉnh v/v công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điệnt ử giải quyết TTHC được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thuỷ nội đia thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vân tải và UBND cấp huyện

Triển khai thực hiện Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng QLNN của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai

Triển khai thực hiện Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng QLNN của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai

Triển khai thực hiện Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC được sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ

Triển khai thực hiện Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC được sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ

Triển khai thực hiện Quyết định số 21 41/UBND-VX ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC và quy trình giải quyết TTHC được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

Triển khai thực hiện Quyết định số 21 41/UBND-VX ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC và quy trình giải quyết TTHC được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

Triển khai thực hiện Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai

Triển khai thực hiện Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai

Niêm yết công khai thủ tục hành chính được ban hành sửa đổi, bổ sung ngành xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành xây dựng

Niêm yết công khai thủ tục hành chính được ban hành sửa đổi, bổ sung ngành xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành xây dựng

Triển khai thực hiện Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC được thay thế trong lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nướ

Triển khai thực hiện Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC được thay thế trong lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Dân tộc

Triển khai thực hiện Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2024 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao đọng – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai

Triển khai thực hiện Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2024 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao đọng – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai

Triển khai thực hiện Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2024 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc pham vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Giáo dục và

Triển khai thực hiện Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2024 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc pham vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Giáo dục và Đào tạo

Triển khai thực hiện Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT, UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai

Triển khai thực hiện Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT, UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai

1 - 10 Next


1 - 3 Next
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lương Hữu Ích – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch

             Địa chỉ: Số 01, đường Phạm Văn Thuận, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251)3521.234 – 3521.110 – Fax: (0251)3521.090 – Email: ubnd-nt@dongnai.gov.vn

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

-------------------------------------------------------------------------------

Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin - Địa chỉ: Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: (0251)3251.139, Email: pvhtt-nt@dongnai.gov.vn

(Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn)​​