Thứ 6 - 26/02/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM TÁI THÀNH LẬP HUYỆN NHƠN TRẠCH (01/9/1994-01/9/2024)
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH RA SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM TÁI THÀNH LẬP HUYỆN NHƠN TRẠCH (01/9/1994-01/9/2024)
ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG - LIỆT SỸ, THƯƠNG BINH, NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI NƯỚC ĐÃ XẢ THÂN VÌ SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
KHUYẾN KHÍCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NỘP HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG https://dichvucong.dongnai.gov.vn TRONG GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 H​UYỆN NHƠN TRẠCH - đồng nai

ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH bệnh COVID-19

1. TỈNH ĐỒNG NAI 

   - Phòng chống dịch covid-19: 0812.275.805 - ông nguyễn hữu tài - phó g.đốc sở y tế

2. Huyện nhơn trạch:

   - PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19​: 0903.759.712 - ông lương hữu ích - PCT. ubnd huyện

   - QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH​: 0908.569.261 - ông nguyễn văn hồng - trưởng phòng y tế huyện

ĐƯỜNG DÂY NÓNG hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính

1TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ DỊCH VỤ CÔNG: (0251)1022

2.  HỖ TRỢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH​ tại bộ phận 1 cửa huyện: 

   - BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN: (0251)8603.232

3. tiếp nhận phản ánh, ý kiến về giải quyết thủ tục hành chính

   - ban tiếp công dân huyện: (0251)3521.086

   - PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN: (0251) 3521.062

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN​ LIÊN HỆ

I. UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH

- Địa chỉ: Số 01, Phạm Văn Thuận, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: (0251) 3521.108; Fax: (0251) 3521.090 

- Website: http://www.nhontrach.dongnai.gov.vn

- Email: ubnd-nt@dongnai.gov.vn

II. CÁC CƠ QUAN chuyên môn THUỘC HUYỆN

  1. Văn Phòng HĐND và UBND huyện

     - Địa chỉ: ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

      - Điện thoại:(0251) 3561.486

      - Email: vpubnd-nt@dongnai.gov.vn

  2. Phòng Nội vụ 

      - Địa chỉ: ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

      - Điện thoại: (0251) 3521.020

      - Email: pnv-nt@dongnai.gov.vn

 3.Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện

     - Địa chỉ: ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

      - Điện thoại: (0251).521.124

      - Email: pldtbxh-nt@dongnai.gov.vn

  4.Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

  - Địa chỉ: ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

      - Điện thoại: (0251).3521.531

      - Email: ptckh-nt@dongnai.gov.vn

  5.Phòng Giáo dục huyện

      - Địa chỉ: ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

      - Điện thoại: (0251).3521.092

      - Email: pgddt-nt@dongnai.gov.vn

 6.Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

     - Địa chỉ: ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

      - Điện thoại: (0251).3521.088

      - Email: pvhtt-nt@dongnai.gov.vn

  7.Phòng Y tế huyện

      - Địa chỉ: ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

      - Điện thoại:  (0251).3521.657

      - Email: pyte-nt@dongnai.gov.vn

  8.Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện:

      - Địa chỉ: ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

      - Điện thoại:  (0251).3521.028

      - Email: ptnmt-nt@dongnai.gov.vn

  9.Phòng Tư pháp huyện

      - Địa chỉ: ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

      - Điện thoại: (0251).3521.010

      - Email: ptp-nt@dongnai.gov.vn

  10.Phòng Kinh tế huyện

      - Địa chỉ: ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

      - Điện thoại:  (0251).3521.1850

      - Email: pkt-nt@dongnai.gov.vn

  11.Phòng Quản lý Đô thị huyện

      - Địa chỉ: ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

      - Điện thoại: (0251).3521.070

      - Email: pqldt-nt@dongnai.gov.vn

  12.Thanh tra huyện

      - Địa chỉ: ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

      - Điện thoại: (0251).3521.520

      - Email: tt-nt@dongnai.gov.vn

 III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC HUYỆN

  1. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện - (0251)3521.400

  2. Trung tâm Phát triển Quỹ đất - (0521)3561.473

  3. Trung tâm Dịch vụ Công ích

  ​4. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp - 0949 431 030​ (Giám đốc)

  5. Trung tâm GDNN-GDTX - (0251)3682.428

  6. Ban Quản lý dự án - (0251)3561.250

IV. DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI CÁC NGÀNH

- Trung tâm Dân số KHHGĐ: (0251).3521.294

- Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Công an huyện: (0251).3568.046

- Điện lưc Nhơn Trạch: (0251) 2646.333

- Đội quản lý thị trường số 10: (0251).3521.368

- Hạt kiểm lâm: (0251) 3512.080

- Kho bạc nhà nước: (0251) 3521.006 - 3521.273

- Ngân Hàng nông nghiệp: (0251) 3521.200

- Trung tâm GD Dạy nghề - GDTX huyện Nhơn Trạch: (0251) 3682.428

- Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch: (0251). 8602.036

- Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh Nhơn Trạch: 0985.557.179 - Giám đốc

- Tòa án Nhân dân huyện Nhơn Trạch: (0251) 3521.035

- Chi cục thuế Nhơn Trạch: (0251) 3521.011

- Bệnh việc đa khoa Nhơn Trạch: (0251) 3561.022 - 3521.189

V. BAN CHỈ ĐẠO 389/ĐP HUYỆN NHƠN TRẠCH

- Tiếp nhận, xử lý giải quyết các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của các tổ chức, hộ kinh doanh và công dân

- Trưởng Ban: 0909.507.578

- Phó Trưởng Ban: 0913.977.997

- Đơn vị tiếp nhận phản ánh: Đội Quản lý thị trường số 4 - địa chỉ: Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, ĐN1 - 3 Next
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lương Hữu Ích – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch

             Địa chỉ: Số 01, đường Phạm Văn Thuận, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251)3521.234 – 3521.110 – Fax: (0251)3521.090 – Email: ubnd-nt@dongnai.gov.vn

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

-------------------------------------------------------------------------------

Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin - Địa chỉ: Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: (0251)3251.139, Email: pvhtt-nt@dongnai.gov.vn

(Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn)​​