Thứ 6 - 26/02/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM TÁI THÀNH LẬP HUYỆN NHƠN TRẠCH (01/9/1994-01/9/2024)
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH RA SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM TÁI THÀNH LẬP HUYỆN NHƠN TRẠCH (01/9/1994-01/9/2024)
ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG - LIỆT SỸ, THƯƠNG BINH, NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI NƯỚC ĐÃ XẢ THÂN VÌ SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
KHUYẾN KHÍCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NỘP HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG https://dichvucong.dongnai.gov.vn TRONG GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH
Hồ sơ mẫu: Thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết CẤP XÃ

1/ Chứng thực chữ ký:1. Chứng thực chữ ký.pdfchungthucchuky.pdf

2/ Chứng thực hợp đồng giao dịch:2. Chứng thực hợp đồng giao dịch.pdfchungthuchopdong.pdf

3/ Chứng thực di chúc:3.  Chứng thực di chúc.pdfchungthucdichuc.pdf

4/ Đăng ký nuôi con trong nước: 24. Đăng ký nuôi con nuôi trong nước.pdfdangkynuoicon.pdf

5/ Xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật:25. Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật.pdfkhuyettat(xd).pdf

6/ Cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật:26. cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật.pdfkhuyettat(cd).pdf

7/ Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng:27. Mai táng phí.pdfmaitangphi.pdf

8/ Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo:28. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.pdfhongheo.pdf

9/ Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo:29. Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo.pdfthoatngheo.pdf

10/ Đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, thăm viếng mộ liệt sĩ:30. Đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, thăm viếng một LS.pdfhaicotlietsi.pdf

11/ Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi:31. Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.pdfhuongtrocap(uyquyen).pdf

12/ Nhập khẩu thường trú:32. Nhập khẩu thường trú.pdfnhapkhautt.pdf

13/ Tách sổ hộ khẩu:33. Tách sổ hộ khẩu.pdftachkhau.pdf

14/ Cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu:34. Cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu.pdfcapdoisohokhau.pdf

15/ Cấp giấy chuyển hộ khẩu:35. Cấp giấy chuyển hộ khẩu.pdfcapchuyenhokhau.pdf

16/ Cấp giấy chuyển hộ khẩu:35. Cấp giấy chuyển hộ khẩu.pdfchuyenhokhau.pdf

17/ Xóa đăng ký thường trú:36. Xóa đăng ký thường trú.pdfxoadangkytt.pdf

18/ Điều chỉnh thay đổi thông tin sổ hộ khẩu:37. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu.pdfdieuchinhthongtinsohk.pdf

19/ Nhập khẩu tạm trú:39. Nhập khẩu tạm trú.pdfnhapkhautt.pdf 

20/ Tách sổ tạm trú:40. Tách sổ tạm trú.pdftachsott.pdf

21/ Cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú:41. Cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú.pdfcapdoisott.pdf

22/ Xóa đăng ký tạm trú:42. Xóa đăng ký tạm trú.pdfxoadangtt.pdf

23/ Điều chỉnh thay đổi thông tin sổ tạm trú:43. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú.pdfdieuchinhthongtinsott.pdf

24/ Đăng ký lưu trú:44. Đăng ký lưu trú.pdfdangkyluutru.pdf

25/ Khai báo tạm vắng:45. Khai báo tạm vắng.pdfkhaibaotv.pdf

26/ Gia hạn tạm trú:47. Gia hạn tạm trú.pdfgiahantt.pdf

27/ Cấp đổi giấy CNQSD đất:48.Cấp đổi giấy CNQSD đất.pdfcapdoigiayCNQSDĐ.pdf

28/ Cấp giấy CNQSD đất:49.Cấp giấy CNQSD đất.pdfcapgiayCNQSDĐ.pdf

29/ Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân:50. Gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp.pdfgiahanQSDĐnongnhiep.pdf

1 - 3 Next
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lương Hữu Ích – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch

             Địa chỉ: Số 01, đường Phạm Văn Thuận, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251)3521.234 – 3521.110 – Fax: (0251)3521.090 – Email: ubnd-nt@dongnai.gov.vn

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

-------------------------------------------------------------------------------

Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin - Địa chỉ: Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: (0251)3251.139, Email: pvhtt-nt@dongnai.gov.vn

(Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn)​​