Thứ 6 - 26/02/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM TÁI THÀNH LẬP HUYỆN NHƠN TRẠCH (01/9/1994-01/9/2024)
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH RA SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM TÁI THÀNH LẬP HUYỆN NHƠN TRẠCH (01/9/1994-01/9/2024)
ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG - LIỆT SỸ, THƯƠNG BINH, NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI NƯỚC ĐÃ XẢ THÂN VÌ SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
KHUYẾN KHÍCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NỘP HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG https://dichvucong.dongnai.gov.vn TRONG GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH
​Tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị

Nhằm tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, vừa qua, UBND huyện vừa bàn hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.

19.4.2024.png
Tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, đặc biệt đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, xã

 

Theo đó, Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức... tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Nhơn Trạch do bà Huỳnh Thị Thanh Trúc – Trưởng Phòng Nội vụ làm trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra được chia làm 2 Tổ kiểm tra.

Tổ 1 do ông Trần Minh Giám – Phó Trưởng phòng Nội vụ, Phó trưởng đoàn là Tổ trưởng) phụ trách kiểm tra các cơ quan, đơn vị: Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Y tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện (kể cả bộ phận một cửa huyện), Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND các xã: Phước Khánh, Vĩnh Thanh, Phú Đông, Phú Hội, Phước Thiền và UBND thị trấn Hiệp Phước.

Tổ 2 do ông Tạ Tiến Hoà - Phó Trưởng phòng Nội vụ, Phó trưởng đoàn là Tổ trưởng phụ trách kiểm tra các cơ quan, đơn vị: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Dịch vụ Công ích, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, Ban Quản lý dự án huyện, UBND các xã: Phú Hữu, Đại Phước, Phú Thạnh, Long Tân, Long Thọ và Phước An.

Đoàn sẽ thực hiện kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2024 của huyện, trong đó tập trung các nội dung như: Kiếm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính (giờ giấc làm việc, văn hóa công sở, thái độ giao tiêp, ứng xử, việc chấp hành quy định không sử dụng rượu bia trong ngày, giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của cán bộ, công chức, viên chức...); Kiểm tra việc xây dựng, ban hành, thực hiện nội quy, quy chế làm việc, lịch công tác, xử lý văn bản trên hệ thống văn phòng điện tử tại đơn vị; Kiểm tra một số nội dung công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính (niêm yết, công khai thủ tục hành chính, xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch CCHC, giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo...) ghi nhận, để xuất xử lý khó khăn, vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của đơn vị và Kiểm tra việc thực hiện, khắc phục tồn tại, hạn chế qua kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính của cấp trên và các nội dung khác theo chỉ đạo của UBND huyện.

Về thời gian kiểm tra không báo trước với thời lượng kiểm tra ít nhất 70% số đơn vị, thông qua các hình thức: Kiểm tra qua camera đối với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, cấp xã; Kiểm tra đột xuất tại đơn vị (tại trụ sở hoặc một số địa điểm ngoài trụ sở). Riêng đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, xã, phải kiểm tra 100% đơn vị với ít nhất 02 lượt/đơn vị/năm (không kể kiếm tra qua camera). Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, có trách nhiệm tham gia và ký vào biên bản khi đoàn (tổ) kiểm tra trực tiếp làm việc tại đơn vị mình.

Theo báo cáo của Phòng Nội vụ huyện, Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Nhơn Trạch (do Phòng Nội vụ chủ trì) vừa tổ chức kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc tại 05 đơn vị trong trụ sở UBND huyện, gồm: Phòng Y tế, Phòng Quản lý Đô thị, Ban Quản lý Dự án, Phòng LĐ,TB&XH và Phòng Kinh tế huyện. Qua kiểm tra, Đoàn nhận thấy các đơn vị đã có sự chấn chỉnh, chuyển biến tốt hơn trong chấp hành giờ giấc làm việc, với số lượng CB,CCVC có mặt tại thời điểm kiểm tra chiếm đa số. Đối với các trường hợp không có mặt tại thời điểm kiểm tra, tổ kiểm tra ghi nhận theo xác nhận của thủ trưởng đơn vị (có phân công dự họp hoặc cử đi công tác).

Để tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, Phòng Nội vụ cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương: Thường xuyên nhắc nhở CB,CCVC của đơn vị chấp hành nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND huyện; tăng cường công tác tự kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc trong nội bộ. Đồng thời, củng cố, hoàn thiện các nội dung phục vụ kiểm tra, tự kiểm tra và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ công vụ như: Xây dựng lịch làm việc tuần của đơn vị, trong đó thể hiện đầy đủ các trường hợp được phân công dự họp, cử đi công tác ngoài trụ sở, các trường hợp được giải quyết cho nghỉ, vắng (có lý do); Xây dựng và niêm yết nội quy, quy chế làm việc, bản phân công nhiệm vụ của cơ quan và xây dựng các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công vụ, làm cơ sở đánh giá chất lượng đảng viên, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cuối năm…

Đoàn Mai

Hồ sơ mẫu Thủ tục hành chính


1 - 3 Next
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lương Hữu Ích – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch

             Địa chỉ: Số 01, đường Phạm Văn Thuận, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251)3521.234 – 3521.110 – Fax: (0251)3521.090 – Email: ubnd-nt@dongnai.gov.vn

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

-------------------------------------------------------------------------------

Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin - Địa chỉ: Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: (0251)3251.139, Email: pvhtt-nt@dongnai.gov.vn

(Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn)​​