Thứ 6 - 26/02/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM TÁI THÀNH LẬP HUYỆN NHƠN TRẠCH (01/9/1994-01/9/2024)
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH RA SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM TÁI THÀNH LẬP HUYỆN NHƠN TRẠCH (01/9/1994-01/9/2024)
ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG - LIỆT SỸ, THƯƠNG BINH, NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI NƯỚC ĐÃ XẢ THÂN VÌ SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
KHUYẾN KHÍCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NỘP HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG https://dichvucong.dongnai.gov.vn TRONG GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH
Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị và cán bộ, công chức trong phục vụ nhân dân và doanh nghiệp

​     Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Đảng bộ huyện, UBND huyện đã triển khai thực hiện quyết liệt công tác CCHC. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đều quán triệt tinh thần CCHC, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của UBND huyện. Tập trung CCHC nhằm cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nhiều quy trình, TTHC đã được UBND huyện rà soát, sửa đổi, bổ sung, đơn giản hoá, tạo thuận lợi cho người dân.

Trong đó, các nội dung, nhiệm vụ CCHC được triển khai thực hiện đúng tiến độ, đạt hiệu quả tốt như: Công tác thẩm định, rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện và các xã, thị trấn ban hành đã đi vào nề nếp; đã kịp thời hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật địa phương; công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được UBND huyện tiến hành thường xuyên để kịp thời chấn chỉnh, bổ sung, sửa đổi những sai sót, tồn tại, đảm bảo thực hiện đúng quy định. Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt để nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước; đẩy mạnh đào tạo mới, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo quy hoạch, đúng tiêu chuẩn chức danh. Huyện cũng quan tâm bố trí cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao, thái độ giao tiếp tốt; đồng thời, thường xuyên tổ chức tập huấn cho CBCC, VC về nghiệp vụ công tác CCHC; quán triệt ý thức tôn trọng và phục vụ Nhân dân…Theo đó, kết quả tổ chức thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế “Một cửa, Một cửa liên thông” có những chuyển biến tích cực; công tác niêm yết các TTHC được thực hiện nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân khi đến liên hệ công việc cũng như kiểm tra, giám sát; tưng bước tạo lòng tin của người dân đối với các cơ quan nhà nước; kéo giảm số hồ sơ trễ hạn. UBND huyện cũng đã đăng ký 02 sáng kiến, cách làm mới trong công tác CCHC trên địa bàn huyện Nhơn Trạch đề nghị UBND tỉnh công nhận và rà soát đơn giản hoá được 14 TTHC.

Trong 7 tháng đầu năm 2023, tổng số phản ánh kiến nghị của người dân qua tổng đài 1022 là 11 trường hợp. Trong đó: 03 trường hợp phản ánh về thái độ của công chức, viên chức; 03 phản ánh hỏi thông tin về thủ tục hành chính (TTHC); 05 phản ánh về tình hình ANTT. Tất cả các phản ánh đều đã có phản hồi cho người dân đảm bảo theo quy định, riêng phản ánh trên cổng dịch vụ công quốc gia là 01 trường hợp và đã xử lý đảm bảo quy định.

       Để tiếp tục thực hiện công tác CCHC đạt hiệu quả cao theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và của Chính phủ về công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới, UBND huyện vừa có văn bản yêu cầu:

z4670578718499_02c19837b6153b444499b600324244b1.jpg

Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị và cán bộ, công chức trong phục vụ nhân dân và doanh nghiệp​

 

Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quán triệt chỉ đạo: Nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng đơn vị, từng cán bộ, công chức trong phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường hiệu quả phản ứng chính sách thông qua việc kịp thời xem xét, điều chỉnh quy định TTHC cho phù hợp; chấn chỉnh kỷ luật, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong thực thi công vụ; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị, địa phương. Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định, TTHC; tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết TTHC theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng và của người dân, doanh nghiệp qua các kênh thông tin khác nhau, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền.

Bảo đảm nguồn nhân lực cho công tác CCTTHC, chú trọng trong việc lựa chọn cán bộ, công chức giỏi, đáp ứng yêu cầu công tác ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện và xác định kết quả triển khai nhiệm vụ cải cách TTHC theo thẩm quyền, xác định đây là một trong các căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC của đơn vị năm 2023.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác cải cách, kiểm soát TTHC, rà soát, đơn giản hoá TTHC nội bộ, ứng dụng CNTT và hiện đại hoá công tác chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp theo quy định về kiểm soát TTHC và yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát, kiểm tra số lượng TTHC lĩnh vực ngành đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố còn hiệu lực, đối soát với số liệu TTHC đã công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh, báo cáo đầy đủ, chính xác số lượng TTHC lĩnh vực ngành còn hiệu lực; trường hợp có sự chênh lệch số liệu TTHC đã công bố với số liệu TTHC đã công khai, báo cáo đề xuất UBND huyện. Đồng thời, định kỳ hàng tháng rà soát kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, kịp thời chấn chỉnh, triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công trên lĩnh vực phụ trách, thẩm quyền quản lý.

Lê Châu


1 - 3 Next
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lương Hữu Ích – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch

             Địa chỉ: Số 01, đường Phạm Văn Thuận, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251)3521.234 – 3521.110 – Fax: (0251)3521.090 – Email: ubnd-nt@dongnai.gov.vn

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

-------------------------------------------------------------------------------

Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin - Địa chỉ: Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: (0251)3251.139, Email: pvhtt-nt@dongnai.gov.vn

(Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn)​​