Thứ 6 - 26/02/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM TÁI THÀNH LẬP HUYỆN NHƠN TRẠCH (01/9/1994-01/9/2024)
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH RA SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM TÁI THÀNH LẬP HUYỆN NHƠN TRẠCH (01/9/1994-01/9/2024)
ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG - LIỆT SỸ, THƯƠNG BINH, NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI NƯỚC ĐÃ XẢ THÂN VÌ SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
KHUYẾN KHÍCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NỘP HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG https://dichvucong.dongnai.gov.vn TRONG GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH
​Triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn huyện Nhơn Trạch

Ngày 15/4/2024, Uỷ ban nhân dân huyện Nhơn Trạch vừa ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Căn cước để thi hành kịp thời, thống nhất, hiệu quả trên địa bàn huyện.

19.4.2024a.png
Công an huyện thực hiện cấp CCCD cho người dân trên địa bàn

 

Mục tiêu nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các phòng, ban, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Căn cước và nâng cao nhận thức về Luật Căn cước và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thi hành Luật trên địa bàn huyện. Kế hoạch cũng yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ, bảo đảm tính thống nhất, chất lượng, thiết thực, hiệu quả; Bảo đảm sự  lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các phòng ban, địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Căn cước.

Kế hoạch cũng xác định những nội dung cụ thể như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về căn cước; tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức và người trực tiếp làm công tác quản lý căn cước; rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Căn cước thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Căn cước và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan; xây dựng, rà soát, làm sạch các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân; tổ chức cấp thẻ căn cước cho công dân theo quy định tại Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật Căn cước và tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Căn cước.

Trong đó, UBND huyện cũng yêu cầu các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn căn cứ nội dung Kế hoạch và tình hình của đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước và có báo cáo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất về UBND huyện (thông qua Công an huyện).

Theo báo cáo của Tổ công tác Đề án 06 huyện Nhơn Trạch, hiện nay, dân số hiện đang cư trú trên địa bàn huyện là 57.895 hộ với 251.765 nhân khẩu. Ttrong đó: hộ khẩu thường trú là 44.756 hộ với 175.479 khẩu; hộ nhân, khẩu tạm trú là 13.139 hộ với 76.286 nhân khẩu. Thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ 06/01/2022 đến 30/11/2023, Công an huyện đã thu nhận hồ sơ CCCD là 90.937  hồ sơ; trong đó: cấp mới thường trú là 46.491 hồ sơ, cấp mới tạm trú là 31.495 hồ sơ, cấp mới ngoài địa phương là 1.316 hồ sơ. Hiện Công an huyện vẫn đang tiếp tục thực hiện cấp CCCD cho người dân trên địa bàn. Thời gian tới, khi Luật Căn cước có hiệu lực, Công an huyện sẽ tổ chức cấp thẻ căn cước cho công dân theo quy định tại Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành theo Kế hoạch đã đề ra.

Đoàn Mai

Hồ sơ mẫu Thủ tục hành chính


1 - 3 Next
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lương Hữu Ích – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch

             Địa chỉ: Số 01, đường Phạm Văn Thuận, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251)3521.234 – 3521.110 – Fax: (0251)3521.090 – Email: ubnd-nt@dongnai.gov.vn

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

-------------------------------------------------------------------------------

Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin - Địa chỉ: Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: (0251)3251.139, Email: pvhtt-nt@dongnai.gov.vn

(Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn)​​