Thứ 6 - 26/02/2016
Mừng Xuân, mừng Đảng, mừng đất nước đổi mới, mừng Nhơn Trạch- Đồng Nai phát triển mạnh mẽ
Hội nghị triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật Tiếp cận thông tin

​Sáng ngày 06/7/2018, UBND huyện Nhơn Trạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật Tiếp cận thông tin.

Theo đó, Luật Trợ giúp pháp lý được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2017. Luật có 8 chương, 48 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2018. Luật đã khẳng định rõ nét hơn trách nhiệm của Nhà nước trong công tác TGPL và có sự phân biệt hoạt động này với dịch vụ pháp lý thiện nguyện của các tổ chức xã hội; Mở rộng diện người được TGPL theo các nguyên tắc, tiêu chí cụ thể, phù hợp với bản chất của TGPL và điều kiện đặc thù của đất nước.

Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 03 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBBCNN), có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018. So với Luật TNBTCNN năm 2009, Luật TNBTCNN năm 2017 có nhiều điểm mới quan trọng như: Mở rộng nguyên tắc bồi thường của Nhà nước; bổ sung phạm vi trách nhiệm bồi thường nhà nước trong các lĩnh vực; quy định cụ thể về việc xác định thiệt hại, bổ sung một số thiệt hại được bồi thường và tăng mức bồi thường; quy định rõ cơ quan giải quyết bồi thường; quy định rõ trình tự, thủ tục và rút ngắn thời hạn giải quyết yêu cầu bồi thường; quy định cụ thể về việc chủ động phục hồi danh dự và thủ tục phục hồi danh dự; sửa đổi và quy định cụ thể về kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả; xác định cụ thể và tăng mức hoàn trả đối với người thi hành công vụ gây thiệt hai; quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước…

2018.7.10 triển khai pháp luật.png 
Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai – BCV của huyện đang triển khai tại Hội nghị


Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 6/4/2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018. Luật gồm 5 chương, 37 điều quy định về thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân. 

 Ông Nguyễn Văn Học cho biết:“Đây là những văn bản pháp luật mới có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng đối với việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, phục vụ hội nhập quốc tế, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, thông qua hội nghị giúp cho lãnh đạo các cấp, các ngành nắm bắt kịp thời nội dung, ý nghĩ, tầm quan trọng của các Luật mới ban hành. Qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong công tác giáo dục phổ biến pháp luật và phục vụ tốt cho công tác nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng, cơ bản của công dân”.

Đoàn MaiKhu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Chịu trách nhiệm xuất bản: ông Lương Hữu Ích - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch.
Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn.​