Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc- Danh nhân văn hóa thế giới
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Hồ sơ mẫu: Thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết CẤP HUYỆN

​1/ Đất đai

- Chuyển mục đích:HSM.DADAI.CHUYENMUCDICHSUDUNGDAT.3_1.PDFChuyenmucdich.PDF

- Cấp đổi giấy CNQSD đất: HSM.DATDAI.CAPDOIGIAYCHUNGNHAN.9_1.PDFCapdoiCNQSD.PDF

- Cấp giấy CNQSD đất lần đầu: HSM.DATDAI.CAPGIAYLANDAU.1_1.PDFCapgiaylandau.PDF

- Chuyển nhượng: HSM.DATDAI.CHUYENNHUONG.10_1.PDFChuyennhuong.PDF

- Cung cấp thông tin địa chính: HSM.DATDAI.CUNGCAPTHONGTINDIACHINH.5_1.PDFCungcapthongtin.PDF

- Thay đổi thông tin:HSM.DATDAI.DANGKYTHAYDOITHONGTIN.7_1.PDFDangkythaydoithongtin.PDF

- Đính chính thông tin: HSM.DATDAI.DINHCHINHTHONGTIN.11_1.PDFDinhchinh.PDF

- Đo đạc bản đồ:HSM.DATDAI.DODACBANDO.6_1.PDFDodacbando.PDF

- Gia hạn:HSM.DATDAI.GIAHANTHOIGIANSUDUNGDAT.8_1.PDFGiahan.PDF

- Giao đất:HSM.DATDAI.GIAODAT.2_1.PDFGiaodat.PDF

- Tách thửa: HSM.DATDAI.TACHTHUA.4_1.PDFTachthua.PDF

2/ Xây dựng:

- Cấp mới nhà ở riêng lẻ:HSM.XAYDUNG.CAPMOINHAORIENGLE.14_1.PDFCapmoi.PDF

- Cung cấp thông tin quy hoạch:HSM.XAYDUNG.CUNGCAPTHONGTINQUYHOACH.13_1.PDFCungcapthongtin.PDF

- Điều chỉnh giấy phép: HSM.XAYDUNG.DIEUCHINHGIAYPHEP.12_1.PDFDieuchinhgiayphep.PDF

3/ Kinh doanh

- Hoạt động Internet: HSM.KINHDOANH.HOATDONG.INTERNER.19_1.PDFInternet.PDF

- Hoạt động Karaoke:HSM.KINHDOANH.KARAOK.20_1.PDFKaraoke.PDF

- Kinh doanh hộ cá thể (cấp lại): HSM.KINHDOANHHOCATHE.CAPLAIDOMAT.17_1.PDFCaplai.PDF

- Kinh doanh hộ cá thể (cấp mới): HSM.KINHDOANHHOCATHE.CAPMOI.16_1.PDFCapmoi.PDF

- Kinh doanh hộ cá thể (ngừng hoạt động):HSM.KINHDOANHHOCATHE.CHAMDUTHOATDONG.18.PDFNgunghoatdong.PDF 

- Kinh doanh hộ cá thể (thay đổi giấy phép):HSM.KINHDOANHHOCATHE.THAYDOIGIAYPHEP.21_1.PDFThaydoi.PDF

- Kinh doanh khí hóa lỏng (Gas):HSM.KINHDOANHKHIHOALONG.GAS.24_1.PDFKinhdoanhgas.PDF 

4/ An toàn thực phẩm

- Dịch vụ ăn uống:HSM.ANTOANTHUCPHAM.DICHVUANUONG.22_1.PDFAnuong.PDF

- Nấu rượu thủ công:HSM.ANTOANTHUCPHAM.NAURUUTHUCONG.26_1.PDFNauruouthucong.PDF

- Thực phẩm chế biến:HSM.ANTOANTHUCPHAM.THUCPHAMCHEBIEN.23_1.PDFThucphamchebien.PDF

5/ Bán lẽ rượu

- Hồ sơ mẫu: HSM.BANLERUU.25_1.PDFBanleruou.PDF

6/ Bán lẽ thuốc lá:

- Hồ sơ mẫu: HSM.BANLETHUOCLA.29_1.PDFBanlethuocla.PDF

7/ Cấp lý lịch tư pháp

- Hồ sơ mẫu: HSM.CAPLYLICHTUPHAP.33_1.PDFLylichtuphap.PDF

8/ Cấp chứng minh nhân dân

- Hồ sơ mẫu: HSM.CONGAN.CAPCHUNGMINHNHANDAN.15_1.PDFCMND.PDF

9/ Giấy phép lái xe:

- Xe gắn máy (hạng A1): HSM.DOIGIAYPHEPLAIXE.A1.32_1.PDFGanmay.PDF

- Ô tô (hạng B2,C,D,E,FC):HSM.DOIGIAYPHEPLAIXE.B2.C.D.E.FC.31_1.PDFOto.PDF

- Đổi giấy phép lái xe (giành cho người nước ngoài):HSM.DOIGIAYPHEPLAIXE.NGUOINUOCNGOAI.30_1.PDFDoigiayphep.PDF

10/ Nâng lương

- Hồ sơ mẫu: HSM.XETNANGLUONGTHUONGXUYEN.28_1.PDFNangluong.PDF

11/ Khen thưởng

- Hồ sơ mẫu:HSM.DENGHIKHENTHUONG.27_1.PDFKhenthuong.PDF

Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Chịu trách nhiệm xuất bản: ông Lương Hữu Ích - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch.
Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn.​