Thứ 6 - 26/02/2016
Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Miễn dịch sau tiêm phòng COVID-19 suy yếu theo thời gian, cần tiêm nhắc mũi ba sau tiêm mũi hai 3 tháng và tiêm mũi bốn sau tiêm mũi ba 4 tháng để được bảo vệ liên tục
Khuyến khích cá nhân, tổ chức Nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công https://dichvucong.dongnai.gov.vn tạo sự thuận lợi, nhanh chống, an toàn và tiết kiệm chi phí trong giao dịch hành chính
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2021)
Hồ sơ mẫu: Thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết CẤP HUYỆN

​1/ Đất đai

- Chuyển mục đích:HSM.DADAI.CHUYENMUCDICHSUDUNGDAT.3_1.PDFChuyenmucdich.PDF

- Cấp đổi giấy CNQSD đất: HSM.DATDAI.CAPDOIGIAYCHUNGNHAN.9_1.PDFCapdoiCNQSD.PDF

- Cấp giấy CNQSD đất lần đầu: HSM.DATDAI.CAPGIAYLANDAU.1_1.PDFCapgiaylandau.PDF

- Chuyển nhượng: HSM.DATDAI.CHUYENNHUONG.10_1.PDFChuyennhuong.PDF

- Cung cấp thông tin địa chính: HSM.DATDAI.CUNGCAPTHONGTINDIACHINH.5_1.PDFCungcapthongtin.PDF

- Thay đổi thông tin:HSM.DATDAI.DANGKYTHAYDOITHONGTIN.7_1.PDFDangkythaydoithongtin.PDF

- Đính chính thông tin: HSM.DATDAI.DINHCHINHTHONGTIN.11_1.PDFDinhchinh.PDF

- Đo đạc bản đồ:HSM.DATDAI.DODACBANDO.6_1.PDFDodacbando.PDF

- Gia hạn:HSM.DATDAI.GIAHANTHOIGIANSUDUNGDAT.8_1.PDFGiahan.PDF

- Giao đất:HSM.DATDAI.GIAODAT.2_1.PDFGiaodat.PDF

- Tách thửa: HSM.DATDAI.TACHTHUA.4_1.PDFTachthua.PDF

2/ Xây dựng:

- Cấp mới nhà ở riêng lẻ:HSM.XAYDUNG.CAPMOINHAORIENGLE.14_1.PDFCapmoi.PDF

- Cung cấp thông tin quy hoạch:HSM.XAYDUNG.CUNGCAPTHONGTINQUYHOACH.13_1.PDFCungcapthongtin.PDF

- Điều chỉnh giấy phép: HSM.XAYDUNG.DIEUCHINHGIAYPHEP.12_1.PDFDieuchinhgiayphep.PDF

3/ Kinh doanh

- Hoạt động Internet: HSM.KINHDOANH.HOATDONG.INTERNER.19_1.PDFInternet.PDF

- Hoạt động Karaoke:HSM.KINHDOANH.KARAOK.20_1.PDFKaraoke.PDF

- Kinh doanh hộ cá thể (cấp lại): HSM.KINHDOANHHOCATHE.CAPLAIDOMAT.17_1.PDFCaplai.PDF

- Kinh doanh hộ cá thể (cấp mới): HSM.KINHDOANHHOCATHE.CAPMOI.16_1.PDFCapmoi.PDF

- Kinh doanh hộ cá thể (ngừng hoạt động):HSM.KINHDOANHHOCATHE.CHAMDUTHOATDONG.18.PDFNgunghoatdong.PDF 

- Kinh doanh hộ cá thể (thay đổi giấy phép):HSM.KINHDOANHHOCATHE.THAYDOIGIAYPHEP.21_1.PDFThaydoi.PDF

- Kinh doanh khí hóa lỏng (Gas):HSM.KINHDOANHKHIHOALONG.GAS.24_1.PDFKinhdoanhgas.PDF 

4/ An toàn thực phẩm

- Dịch vụ ăn uống:HSM.ANTOANTHUCPHAM.DICHVUANUONG.22_1.PDFAnuong.PDF

- Nấu rượu thủ công:HSM.ANTOANTHUCPHAM.NAURUUTHUCONG.26_1.PDFNauruouthucong.PDF

- Thực phẩm chế biến:HSM.ANTOANTHUCPHAM.THUCPHAMCHEBIEN.23_1.PDFThucphamchebien.PDF

5/ Bán lẽ rượu

- Hồ sơ mẫu: HSM.BANLERUU.25_1.PDFBanleruou.PDF

6/ Bán lẽ thuốc lá:

- Hồ sơ mẫu: HSM.BANLETHUOCLA.29_1.PDFBanlethuocla.PDF

7/ Cấp lý lịch tư pháp

- Hồ sơ mẫu: HSM.CAPLYLICHTUPHAP.33_1.PDFLylichtuphap.PDF

8/ Cấp chứng minh nhân dân

- Hồ sơ mẫu: HSM.CONGAN.CAPCHUNGMINHNHANDAN.15_1.PDFCMND.PDF

9/ Giấy phép lái xe:

- Xe gắn máy (hạng A1): HSM.DOIGIAYPHEPLAIXE.A1.32_1.PDFGanmay.PDF

- Ô tô (hạng B2,C,D,E,FC):HSM.DOIGIAYPHEPLAIXE.B2.C.D.E.FC.31_1.PDFOto.PDF

- Đổi giấy phép lái xe (giành cho người nước ngoài):HSM.DOIGIAYPHEPLAIXE.NGUOINUOCNGOAI.30_1.PDFDoigiayphep.PDF

10/ Nâng lương

- Hồ sơ mẫu: HSM.XETNANGLUONGTHUONGXUYEN.28_1.PDFNangluong.PDF

11/ Khen thưởng

- Hồ sơ mẫu:HSM.DENGHIKHENTHUONG.27_1.PDFKhenthuong.PDF


1 - 3 Next
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lương Hữu Ích – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch

             Địa chỉ: Số 01, đường Phạm Văn Thuận, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251)3521.234 – 3521.110 – Fax: (0251)3521.090 – Email: ubnd-nt@dongnai.gov.vn

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

-------------------------------------------------------------------------------

Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin - Địa chỉ: Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: (0251)3251.139, Email: pvhtt-nt@dongnai.gov.vn

(Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn)​​